18. Nemzeti és „globális” jegyek a Kárpát-medence építészetében az Árpád-kortól napjainkig

2001.november 21.

Vendégeink: Csete György Kossuth-díjas építész –  egyebek között –  az ópusztaszeri Erdők Templomának és Múzeumának a tervezője és Finta József Kossuth-díjas építész –  egyebek között –  a Duna Intercontinental és a Westend City Center tervezője.

Magyarországon még azok, akik nem értenek hozzá, azok is tudják, mit jelent Csete György és Makovecz Imre tevékenysége a magyar építészetben, mint ahogyan azt sem kell magyarázni senkinek, hogy melyik irányzathoz tartozik Finta József.

Finta József a konstruktivista hagyományú, harmonikus tagoltságú épületek mestere, Csete György az úgynevezett feszített héjszerkezeteké. Finta József nagy sikerrel ötvözte építészetében a skandináv iskola hatvanas években hagyományt teremtő építészetét, míg Csete György például az ópusztaszeri Erdők Templomával és Múzeumával teremtett hagyományt.

Gecse Géza: Kettőjük közül Finta József verseket írt, és ír ma is. Vajon mekkora szerepe van ebben a családi háttérnek, vagyis annak, hogy édesapja, Finta Gerő az Erdélyi Helikon egyik meghatározó személyisége volt?

Finta József: Aputól függetlenül is írtam, sőt, neki azért nem mindig mertem megmutatni a verseimet, úgyhogy nem egészen biztos, hogy írás-késztetésem tőle ered –  bár az a hangulat, hogy a lakásban, a családban, folyamatosan szó volt irodalomról, hiszen apu magyar–latin szakos tanár volt, ez vezetett oda, hogy – már öt-hat éves koromban írtam icipici verseket. Egyébként szerintem azok voltak a legjobb, de mindenképpen legtömörebb és legőszintébb verseim.

Gecse Géza: Önök mióta élnek Magyarországon? Vagyis a Finta család mióta él, ezen a szűkebben vett országterületen?

Finta József: A szűkebben vett országterületen –  hogy ilyen finomak legyünk –  1944 ősze óta. Amikor a világháború és a „felszabadító” csapatok elérték Váradot, mert az időben ott éltünk, akkor menekültünk Pestre. Azt hittük, hogy Budapesten könnyebb lesz megúszni az ostromot. Erre felköltöztünk a Gellérthegy közepébe, úgyhogy telibe trafált bennünket a háború, de megúsztuk.

Gecse Géza: Önök eredetileg is váradiak, vagy pedig...

Finta József: Nem, édesapám aranyosszéki, tehát „távolról” székely, édesanyám részéről pedig egy meglehetősen ősi kalotaszegi család, hiszen nagymama részéről az a Varjú család az ősünk, amelyről Kós Károly a Varjú nemzetség című könyvét írta. Úgyhogy eléggé erdélyiek vagyunk.

Gecse Géza: Csete György viszont klasszikusan „csonka-magyarországi”, ha lehet így fogalmazni, hisz az alföldi tanyavilágból származnak az ősei. De a határon túli területekhez is köze van, hiszen az édes-apja 1938 végén a Rongyosgárda kötelékében részt vett Kárpátalja felszabadításában. Nem az 1944-es másik felszabadításra gondolok.

Csete György: Ez valódi felszabadítás volt, az igazi. Ma is dédelgetem a szívemben, és az erre vonatkozó könyveket vagy irományokat is gyűjtöm, hogy többet tudjak arról a korszakról, amelyben a szüleim éltek. Szentesen születtem, ott is fognak eltemetni, bár Debrecent tartom a második, választott szülővárosomnak. Szentes városából úgy kerültem Debrecenbe, hogy csak oda vettek föl iskolába, a származásom miatt. 1952-től 1956-ig jártam a Debreceni Református Kollégiumba.

Gecse Géza: 1956 hogy szólt bele pontosan az ön életébe? Mennyiben befolyásolta a további pályáját?

Csete György: 1956-ban kerültem a Műegyetemre, ahol már nem érdekelte a bizottságot, amelyik fölvett, hogy ki volt az apám, ki volt az anyám, hanem mivel jó tanuló voltam, fölvettek. És Finta Józseffel való barátságom és ismeretségem is abból az időből való, mert mi ketten úgynevezett éltanulók voltunk. Érdekes és szép időszak volt, és mindig örömmel gondolok vissza rá, hogy Jóska, aki 1956-ban ugyan még nem fejezte be az egyetemet, de már demonstrátor volt, és tanított engem is.

Gecse Géza: Finta Józsefnek hogy szólt bele 1956. az életébe? Az október 23-a utáni eseményekre gondolok. Kimaradt belőle?

Finta József: Nem teljesen. De nem szoktam vele dicsekedni. Október 25-én vagy 26-án elindultam kenyérért, közben benéztem az egyetemre, hogy mégis mi van. Akkor beszerveztek az egyetemi zászlóaljba, és édes-apám több napig nem tudta, hogy honnan hozom a kenyeret, mert egyszerűen eltűntem, és sok évfolyamtársammal együtt az akkori Fehér Házban, az ávósközpontban székeltünk, rendfenntartó szerepben. Akkor az egyetemi honvédelmi tanszék szervezte a diákságot. Az volt az óriási szerencsém, hogy a fegyvereket mindig nagyon utáltam, ezért, amikor hazamentem apuhoz, hogy megmondjam, hogy mégis élek, nem vittem magammal a géppisztolyomat, mert ha meglátták volna az utcában, mint sok más kollégámat, hogy van egy ilyen „parittyám”, nem biztos, hogy itt ülök. De nem vittem magammal, és közben kiderült, hogy november 4-ét írunk, és már nem mentem vissza –  érthető módon –  arra a helyre, ahol a posztom volt. Még egy óriási szerencsém volt: írtam az egyik újságba egy verset, ami meg is jelent volna 4-ére, de nem jelent meg, hál’ istennek, a szerkesztőség – okosan – elégette a kéziratokat.

Gecse Géza: De miért hál’ istennek?

Finta József: Azért, mert ha november 4-én megjelenik a vers, akkor megint nem biztos, hogy itt ülök. Azóta így lettem építész.

Gecse Géza: Csete úr lőtt-e 1956-ban?

Csete György: Nem. Én november 3-án mentem haza a volt szülővárosomba. Az igazság az, hogy az előzmények ismeretében, amiatt, hogy apám miatt mennyit „szorultam”, jobban vigyáztam, hogy hova lépek, mit csinálok. Úgy november 3-a körül kimentem az utcára, a Bartók Béla útra, sétáltam egyet, vihar előtti csend volt, de engem ez nem zavart. Viszont az igen, hogy a Bartók Béla út – az öregebbek talán még emlékeznek erre –  tele volt plakátokkal. Jelentkezz az ilyen pártba, olyan pártba, amolyan pártba. Felbőszített, hogy az egység, ami addig megvolt, az felbomlott. Átmentem a Petőfi hídon, kiszórtam a töltényeket a zsebemből, illetve azokat a rekeszeket, amelyek a puskába illettek, fölkapaszkodtam egy autóra, és a Boráros térről hazamentem.

Gecse Géza: Akkor honnan van ez a különleges vonzódás 1956-hoz? Mert most, november 3-án tették le az alapkövét annak a kápolnának, amely Pongrátz Gergely kiskunmajsai 56-os múzeumánál épül, lent, az Alföldön, és az épületet ön tervezte.

Csete György: 1945 után először voltam szabad 12 napig, ezért terveztem a kápolnát. Hálából. Az alapkőletételre került sor. Most júniusban szentelik fel püspökeink.

Pongrátz Gergely a 34-es kilométerkőnél, állami- és pártsegítség nélkül megépíti Magyarország első 56-os múzeumát és templomát. Nem elgondolkodtató példa ez?

Gecse Géza: Önök nemzeti építészeknek tartják-e magukat? Ezt azért kérdezem, mert Csete Györgyöt, ha lehet ilyen száraz és leegyszerűsítő fogalmakat használni, akkor ebbe a „nemzeti skatulyába” szokták „zsugorítani”, Finta Józsefet pedig a „nemzetek fölötti” vagy „internacionalista”, „kozmopolita”, „globalista” skatulyába helyezik. Finta József nemzeti építésznek tartja-e magát?

Finta József: Nem, én magyar építésznek tartom magamat, és ez talán elég. Most már azért hál’ istennek legalább ketten eljutottunk odáig, hogy itt ülünk, és becsüljük egymást, függetlenül attól, hogy milyen habitussal, karakterrel vagy stílusban tervezünk, bár más építészek és építész klánok, klikkek eljutnának ugyanerre a szintre. Nagyon sokfajta építészet van ma már itthon és a világban, és borzasztó nehéz ezeket valamilyenfajta rekeszbe illeszteni. Én mint ember magyarnak tartom magam, és mint építész is. Aztán, hogy amit csinálok, az milyen skatulyába való, nem én vagyok hivatott sem eldönteni, sem megítélni.

Gecse Géza: Csete úrnak is hadd tegyem föl ugyanezt a kérdést, ha már Finta Józseftől is megkérdeztem: nemzeti építésznek tartja-e magát?

Csete György: Én, a neveltetésemnél fogva –  igen, noha építész nem volt a családban, sőt építészeti érdeklődésű ember sem...

Gecse Géza: Ügyvéd volt az édesapja, ugye?

Csete György: Jogi doktor volt, igen. Apámat a barátai, mivel a pénztárcája mindig nyitva volt a szegény emberek előtt, „úri kommunistának” hívták. 1945. után „úri bitang” lett. Nagy magyar volt. Mindig arra törekedtem, hogy valamilyen módon azt, amit apu elkezdett és csinált, valamilyen formában az építészetben is megjelenítsem. Így természetszerűleg fordult a figyelmem az erdélyi –  Jóska is személyesen ismerte –  Kós Károlyhoz és a magyar szecesszió mestereihez, Lechner Ödönhöz és másokhoz, és megpróbáltam az építészetemet is ebbe az irányba terelni. Úgy látom, hogy az a két irányzat, amit szerkesztő úr volt kedves az előbb e két skatulyával megjelölni, ezek között nincs olyan éles határ, mint az ember felületesen gondolná, és nagyon örülnék, ha ez a két sarkított irányzat valamilyen módon összebékülne, mert nekünk mindenben jobbaknak kell lennünk, mint a többieknek, akik minket körülvesznek. Magyarország építészete a körülöttünk lévőkhöz viszonyítva jóval színvonalasabb, ma is.

Gecse Géza: Nagyon érdekes, hogy az ön viszonya Makovecz Imrével, akivel „egy csónakban eveznek”, nem olyan harmonikus, mint Finta Józseffel, aki viszont, ha jól tudom, Makovecz Imrével együtt indult, és jóban is van vele. Így van, Finta úr?

Finta József: Makovecz Imre egy évvel később indult, mint én, de mi mostanában is sokat találkozunk, mert a Művészeti Akadémiát együtt alapítottuk, és bár később ez az egyesülés nem pontosan úgy formálódott, ahogy eredetileg gondoltuk, de ma is tagja vagyok a Művészeti Akadémiának. Én vagyok az a „globalista” és „internacionalista” építész, akinek két barátom is van, Csete Gyuri és Makovecz. Ez furcsa helyzet, de ilyen a mi nem is olyan kis Magyarországunk. Ha nagyon vulgáris akarnék lenni, és ezt egyáltalán nem az úgynevezett organikus építészetre: Csete György és Makovecz Imre építészetére értem, de ha most valaki söréttel belelő a levegőbe, akkor körülbelül ötven építészeti irányzat a világban fölordít, mert olyan heterogénné, annyira filozófia nélkülivé vált a világ építészete, maga az egész világ, hogy ebben kiigazodni rettenetesen nehéz. Éppen ezért ezek a skatulyák nem működnek, mert én az építészetet valamilyenfajta hívő szolgáltatásnak, szolgálatnak tekintem, amely emelkedett pillanataiban művészetté is alakul, és egészen különös esetekben jellé formálódik. De az ember valójában nem tudja, hogy amit csinál, az éppen melyik kategóriába tartozik. Egyet tudok –  és itt egyetértek azzal, amit Csete Gyuri mondott –, nekünk minőséget kell teremtenünk, amely nemcsak szellemi, spirituális és kulturális, hanem materiális értelemben, vagy ha vulgarizálni kívánom: „eladható minőséggé” kell alakulnia, és ami a legfontosabb, morális értelemben kell minőséggé válnia, ami nem nagyon függ a stílustól. Ha az ember hisz abban, hogy amit csinál, az nem önmegvalósítás, hanem egyszerre szolgálat, szolgáltatás, valamint játék is, mert nincs borzasztóbb dolog, mint a felnőtté válás. Nekem eddig még hál’ istennek nem sikerült felnőtté válnom. A másik része a dolognak az, hogy amit csinálok, annak a magam számára is igazoló hatásúnak kell lennie, ha ez megvan, akkor a többi már nem az én dolgom. Hogy milyen skatulyába tesznek, ettől kezdve nem érdekel.

Gecse Géza: Ha áttekintjük a középkor vagy Magyarország 1100 éves Kárpát-medencei államiságának a történetét, akár az építészetben, akár a táncművészetben megfigyelhetjük azt, hogy kezdettől fogva, amikor a kereszténységet felvették a magyarok, akkor ez egy Nyugatról vagy a Földközi-tenger mellékéről behozott –  rossz a kifejezés, hogy –  ideológia, mert a kereszténységre nem lehet azt mondani, hogy ez pusztán ideológia, mert annál több, de azt, amit a kereszténység hozott a művészetben, technikában, az államiság kialakításában, befolyásolta, meghatározta az életünket, az bizony akkoriban egy globalizáció következménye volt, amelyet akkor keresztény univerzalizmusnak neveztek. Ha ma vesszük szemügyre, hogy mit jelentett a magyarországi román művészet, a magyarországi gótika vagy a magyarországi barokk, akkor van egy sajátos magyar művészet, és én azt hiszem, hogy ez is a mienk. És ez így van a táncművészetben is, hiszen ha megnézzük a székelyföldi táncokat, azoknak van középkori, kora-középkori, van reneszánsz rétegük. Ha a palatkai táncot vesszük elő a Mezőségből, akkor ez egy klasszikus reneszánsz tánc, vagy a különböző széki táncok, úgyszintén. Ha a kalotaszegi páros táncot és a legényest vesszük elő, barokk művészetről beszélünk. És gyakran előfordul, hogy a Magyarország területén élő másfajta nemzeti közösségek –  most nem a magyarokra gondolok –, azok bizony ezt a magyar kultúrát vagy azt a mozgásművészetet, persze, átgyúrva egy kicsit a saját ízlésükre, jobban megőrizték, mint a magyar közösségek, hiszen azok hamarabb polgárosultak. Csete György művészetében viszont, ha most itt az ópusztaszeri építményekre gondolok, akkor úgy látom, mást jelent a magyar jelleg, mint amiről én beszélek. Kérem, cáfoljon meg, ha nem így van!

Csete György: Nehéz a kérdés, ezért hosszabb fejtegetést igényel. Most csak néhány mondat erről. A magyar építészettörténet nem a honfoglalással kezdődik. Mi örökké csak az ezeréves királyságot emlegetjük, holott a fejedelemség száz évvel idősebb. Hérodotosz leírása szerint a mi jurtáinkhoz hasonló szerkezetet alkottak a szkíták is. Azt gondoltam, ha Ópusztaszeren ezt a régi, Krisztus előtti VI–V.századi mintát követem, akkor az ősi karaktert, azt a szólást: ÍJ-HAJLÍT-HAJLÉK, az épület is képes kimondani, és Ópusztaszeren meg tudom jeleníteni. Ezt a szerkezetet, előfeszített szerkezetnek nevezik. Ugyanúgy, ahogy a lovas népek visszacsapó íja, amelyik szintén előfeszített szerkezet. Ez a szerkesztési elv és mód ma is közhasznú, az építészek által használt szerkezet. Eredetét tekintve azonban háromezer éves vagy még annál is több. Én azt hiányolom sokszor, ha valamit csinálunk, nem mondjuk el annak az újnak tűnő, de mégis ősrégi szerkesztési elvnek az eredetét. Számomra az a fajta építészeti megközelítés, amiről beszéltem, ilyen kell, hogy legyen. Ha a múlt, a szellemi, történelmi alap hiányzik, akkor mi tartja a falakat és a tetőt?

Finta József: Lehet, hogy én praktikusabban vagy pragmatikusabban gondolkoztam egész életemben, mint Gyuri, de amiket mondunk, azok nem állnak olyan messze egymástól, mint ahogy ez külső szemlélő számára tűnik. Azért sem, mert azt hiszem, hogy az építészet lényege a tér. Mindannyian teret teremtünk. Ezek lehetnek olyan, messzi történeti visszatekintésből származó terek, amilyeneket Gyuri csinál, és lehetnek olyan terek, amelyek, lehet, hogy egy magyar és európai kultúra szövetkezéséből létrehozott terek, mondjuk azt is, hogy internacionálisabb térvilág, amit én csinálok. De a tér a lényeg. És ha valaki az építészetet a tér oldaláról közelíti meg, akkor valójában ezek a különböző utak, ezek nem annyira különbözőek. Az kétségtelen, hogy engem nagyon hamar elkapott a lendkerékeffektus. Ahogy elvégeztem az egyetemet, olyan iramba kényszerültem bele, amely tulajdonképpen máig is, öregkoromig is tart, és nem tudok belőle kiszállni. Egymás után jöttek a megbízások. Nem azt mondom, hogy ez azt jelenti, mintha nem gondoltam volna végig azt, hogy amely házakat csinálok, az honnan származik, milyen etalonok alapján készül, de talán –  szerencsémre vagy szerencsétlenségemre, ezt nem tudom olyan teoretikus  módon megítélni – nem tudtam olyan mértékig elméleti-stiláris alapon felépíteni a magam nagyon karakteres építészetét úgy, mint Csete Gyuri. Ez nem önsajnálat, a saját építészetemet most is örömmel vállalom. El kell azt is ismernem, hogy az én generációm volt az első a fiatal építészek közül, amelynek az egyetemen már nem kellett szocreálban terveznie. Illetve nekem már megengedték, hogy egy északi, ilyen Alvar Aalto-s építészettel foglalkozzak. És ahogy kikerültem...

Gecse Géza:  Mikor volt ez pontosan?

Finta József: 1958-ban. És hirtelen etalonná vált számunkra a klasszikus modern, de vegyesen, tehát Mies Van der Rohetól Wrighton át Le Corbusierig, különösen pedig az északi építészet: Alvar Aalto sokkal érzelmesebb és emberibb kvázi funkcionalizmusa, Tapiola, Vallingby és a többiek, Arne  Ervi és Toivo Korhonnen, Pietilla és a többiek. Megpróbáltam ezen az úton elindulni, mert úgy gondoltam, hogy az észak-európai népeknek ez a fajta építészeti és szerkesztési tisztasága az, amely a leginkább kapcsolatot teremthet a magyar népi építészet tisztaságával, amelyben felnőttem, mert a gyermekkorom egy részét Kalotaszegen töltöttem, és amelyet máig szeretek és megértek. Én ugyanis a nagyon bonyolult dolgokat nem szeretem kibogozni. Már Corbusier-t sem értettem meg igazán.

Gecse Géza: Finta József azt nyilatkozta valamelyik újságban még májusban, hogy európai uniós csatlakozásunk után megvan annak a reális veszélye, hogy a magyar építészet, csak kiszolgáló, alárendelt építészet lesz a csatlakozás után, magyarul „pincérek” leszünk.

Finta József: Az uniós csatlakozást én rendkívül fontosnak tartom, de nem szabad elfeledkezni azokról a problémákról, amelyek ebből következnek. Európában, például Svájcban ma 40 százalékos az építészek munkanélkülisége. Ausztriában, Németországban és Európa többi részein szintúgy. Akik ma Magyarországon igazán beruháznak, azok külföldi bankok, hiszen a magyar bankok is külföldi bankok kezében vannak. Ezek hozzák a maguk jól bevált harmad-negyedosztályú építészeit. Eleve nem bíznak bennünk, ez egy alapkérdés. Részben pénzügyi, részben ilyen bizalmi, partneri okokból megvan annak a lehetősége, hogy egyre kevesebb magyar építész fog itthon tervezni. Dolgozni fogunk, mert a számítógépes és a „feldolgozó”munkát magyar építészek fogják csinálni. Nem mindenütt van ez a világon így. Az északi építészet megtartotta a maga mezsgyéit, területeit, azért a finnek változatlanul Finnországban terveznek, és ugyanez megtörtént Spanyolországban, Portugáliában is, ahol a spanyol, a portugál és a mediterrán építészet mára exportáló építészetté vált. Olyan nemzetek, amelyek valamilyenfajta önbecsüléssel rendelkeznek, és amelyek számára az építészetük fontos, azok meg tudnak maradni egy egyesült Európában még exportőrként is, mert az egyesült Európa azért igényelni fogja az egyediséget, mert eléggé elégedetlen saját szériaépítészetével.

Csete György: Ha valamelyik munkánál nem érint meg az irodalom- vagy a történelemszeretet, akkor az illető munkát nem tudom szellemileg megalapozni, és nem is érdekel. Tehát ha valamilyen módon nem kötődik egy munkám akár a 1956-os forradalomhoz vagy a II. világháborús magyar repülős hősi halottakhoz –  egy ilyen kápolnám is épül –,  vagy Nagy László költészetéhez, akkor a dolog nem érdekel, és kínok kínjával tudom csak megcsinálni, ha egyáltalán vállalom.

Gecse Géza: Észak-Európának van már egy ilyen hagyománya most már, ami egy elég friss hagyomány. Van-e itt a környező országokban olyan hagyomány, amelyre nekünk, magyaroknak érdemes odafigyelnünk? A Kárpát-medencére, tehát a szlovákokra, a ruszinokra, az ukránokra, a románokra, a szerbekre és a horvátokra gondolok. Van-e nekünk tanulnivalónk a szlovákoktól, románoktól, szerbektől?

Csete György: Mindenkitől tanulnunk kell, a kérdés csak az, hogy amit tanulunk, azt be tudjuk-e építeni abba az építménybe, amit csak nekünk kell itt megépíteni, a Kárpát-medencében, és nem másnak. És ha azt szervesen használni tudjuk, hát akkor rajta!

Vissza a főoldalra - kattintással