1. A magyar zene szerepe,
határon innen és határon túl

1999. október 20.

Vendégeink: az 1998. december 27-i „Nincs határ – Segélykoncert a Kárpátaljai és Kelet-Magyarországi Árvízkárosultakért” résztvevői:

Berecz András, Bódi László (Republic), Bródy János, Nagy Feró, Gryllus Dániel, Szabó András (Gépfolklór), Ivaskovics József Ungvárról (Credo együttes) valamint  Márk Attila Brassóból.

1999 szeptemberében a Határok nélkül különvált a Vasárnapi Újságtól és önálló szerkesztőség lett. Nincs mit tagadni, hogy anyagi okok is szerepet játszottak abban, hogy Tolcsvay Béla klubjában Budapesten a Thököly út 76. szám alatti házban havi rendszerességgel különböző témájú vitaesteket szerveztünk. Azért szerveztük az elsőt a fenti címmel, mert a magyar nyelvű rádiózás és a magyar zene sorsa elválaszthatatlan egymástól, bárhol is éljünk a Kárpát-medencében. Ráadásul 1999. november közepétől a Határok nélkül hajnali műsorideje bővült, ahol több zenét tudtunk felhasználni.

Tolcsvay Béla megnyitója:  Uraim, ez itt a Thököly klub, 1999. októberében. Tolcsvay Béla vagyok. Ez év október 2-ától a budai Vár oldalában négy éven keresztül működő Hunyadi klubból –  Dobos Krisztinának köszönhetően –  pesti lakosokká váltunk; aki befogadott minket ebbe a helyiségbe, ami régen Szeleczky Zita villája volt. Ezt a sarkot megpróbáltuk a Tolcsvay Trió világának megfelelően átalakítani. Programokat szervezünk ide, és így kerül sor a mai rendezvényre is. Van egy rádióműsor, a Határok nélkül című. A Garay téren, a piacon az emberek úgy mondják, a fél 9-es műsor a Kossuthon. Ezt a műsort én szeretem, ezért megkérdeztem Gecse Gézától, hogy van-e kedve itt a Thököly Klubban havonta egy alkalommal egy közönségtalálkozót csinálni. Ő igent mondott, és így kerül sor a mai est megrendezésre. Örülök neki, hogy ennyien eljöttek, de hogy miért azok ülnek itt fönt a színpadon, akiket jól ismernek, erről Gecse Géza szól.

Gecse Géza: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma Tolcsvay Béla klubjának és így nekünk is a vendégünk. Nem véletlenül rendeztük meg ezt az összejövetelt azzal a címmel, hogy A magyar zene szerepe, határon innen és határon túl. Az urak, akik itt ülnek, fönt a pódiumon, nincsenek pontosan tisztában azzal a súllyal, amelyet a zenéjük a Kárpát-medence magyarsága számára jelent. Amikor a tavalyi év decemberében megrendeztük a Nincs határ című koncertet a Budapest Sportcsarnokban, az egyik fő szervezőnek, a Republic énekesének, Bódi Lászlónak volt egy érdekes kijelentése. Eszerint ő tudja jól, hogy miért nincsenek itt annyian, mint amennyire ő számított, de ezt nem árulja el. Akkor valóban sok műhelytitkot nem árulhattunk el, de ez mára megváltozott. Amikor Antall István kollégámmal és Cipővel együtt elkészítettük a koncert reklámját, Abella Miklós, a Republic menedzsere 1998. november 9-én a Magyar Rádióban nagyon világosan elmondta nekünk, hogy a siker néhány na-gyon primitív tényezőn is múlik. Ilyen például, hogy legalább egy hó végére van szükség ahhoz, hogy bármilyen koncert sikerüljön, hisz az emberek akkor kapják a fizetésüket. Ma már elárulhatjuk, hogy 1998. december 5-énél hamarabb nem tudtuk bejutni az Országos Rádió és Televízió Testület elnökéhez. December 6-án és 7-én, amikor a koncert szervezésre már mintegy 700 ezer forintot költöttek Abella Miklósék, meginogtunk, már-már azon voltunk, hogy – az elköltött pénz ellenére –  lemondjuk az egészet, ha egy napon belül nem indulnak a reklámok. Elindultak. A média végül mellénk állt, ami azt jelenti, hogy a közszolgálati Magyar Rádiótól kezdve, az Magyar és a Duna Televízión keresztül a kereskedelmi televíziók és rádiók is csatlakoztak a rendezvény nép-szerűsítéséhez. Végül is szorosan véve kilenc napig tartott így a reklámhadjárat, de a koncert hetéig csak 2100 jegy fogyott el. Amikor aztán közvetlenül a december 27-i koncert előtt azzal rontottak ránk a riporterek, hogy most délután négy órakor nem tartom-e kudarcnak azt, hogy csak 3200 jegyet adtak el, nem árulhattam el nekik, hogy mennyire megköny-nyebbültem. Végül 5277 jegy fogyott el a Nincs határ koncerten. A jegybevételből származó tiszta átutalt összeg meghaladta a hétmillió forintot, és a Mocsáry Alapítvány számlájára az akció következtében, ebben az időszakban, több mint további négymillió-hatszázezer forint folyt be. Az ügy legérdekesebb tanulsága talán az volt, hogy hiába nagy a média hatalma, de korántsem akkora, mint amekkorának gondoljuk. Ráadásul vannak sajátos játékszabályai, játéktere, ahol érvényesülni tud. Nagyon tanulságos volt, hogy ha már a kezünkben van, akkor idő is kell ahhoz, hogy hatni tudjon. A kilenc nap alatt a csapból is az a néhány másodperces klip folyt, ennek ellenére volt olyan ismerősöm, aki a karácsonyi hajrá miatt egyszer sem látta és nem is hallott róla. 1997 szeptemberében indultak el a kereskedelmi rádiók, 1997 októberében pedig a kereskedelmi televíziók. A médiapiac szerkezetének az átalakulása miatt megváltozott nemcsak a határon túli magyarok megjelenése is ezekben a műsorokban, hanem a magyar zenéé is. És az, amit Cipő már akkor fájlalt, mára már igazzá is vált. Tehát mi a magyar zene szerepe a Kárpát-medence magyarsága életében?  Bródy János a legrégebbi nemzedék tagja, a műfaj egyik klasszikusa, hiszen az Illés együttes tagjaként a hatvanas években egész más körülmények között jelöltek ki egy ösvényt, amelyet azóta a többiek úttá tapostak. Hogy érzi, mekkora a szerepe a magyar zenének most, 1999-ben?

Bródy János: Amikor a 60-as években mi elkezdtünk magyarul énekelni és magyar szövegeket írni, generációs válság volt, hisz az akkori fiatalság kizárólag csak a nyugati angolszász jellegű zenéket volt hajlandó hallgatni. Az a fajta hazai könnyűzenei élet nem felelt meg a mi ízlésünknek, mert nem fejezte ki azt az életformát, érzést és gondolatokat, amelyeket a 60-as években lassan eszmélkedő generáció a magáénak tudott. Ez a nemzedék azokat a formákat kereste a zenében is, amiben önmagát látta viszont. Ezt akkor beatzenének hívták, az öntevékeny amatőr ifjúsági zenekarokat pedig, amelyek először játszottak ilyen zenét, beatzenekaroknak. Azon túl, hogy ez a fajta zene sokkal jobb volt, volt benne tiltakozás is az úgynevezett „hivatalos” kultúrpolitikával szemben, amely szintén idegenkedve tekintett rá. Aki ezt a zenét játszotta, valamilyen formában ennek, az imperializmus „fellazítási taktikájának az ügynöke” volt, még ha öntudatlanul, akkor is. Ennek következtében mind-azok, akik ebben a műfajban játszottak vagy részt vettek, ezek azonnal gyorsan megkapták ezt a kozmopolita, idegen érdekeket szolgáló meg hasonló jelzőket, amiket mi rendkívül igazságtalannak éreztünk, mert úgy gondoltuk, hogy ez a zene végül is mégiscsak a mi érzéseinket és a mi világunkat fejezi ki. És annak ellenére, hogy kezdetben mi is csak angol-amerikai számokat játszottuk, egy idő után azt éreztük, hogy ilyen dalokat mi is tudunk írni. Ez az úgynevezett, ma már rockzenének nevezett köny-nyűzenei jelenség egy olyan zenei világnyelv, amely rendkívül egyszerű és a legáltalánosabban elterjedt zenei kifejezési mód. Mondhatnám azt is, hogy ez egy népzenei forma. Mi is elkezdtünk ilyen zenéket írni, és vala-milyen énekelhető szöveg is kellett hozzá, és ennek a kihívásnak megfelelve váltam én szövegíróvá. Megtanultam, hogy hogyan lehet ritmusos, énekelhető szavakat írni úgy egymás mellé, hogy valami gondolat is legyen bennük. Ezeknek a daloknak aztán úgy a 60-as évek második felében már sikere lett. Valójában az, hogy mi a jelentősége ezeknek a daloknak, én csak a visszajelzésekből tudatosítottam. Én ösztönösen, szinte öntudatlanul írtam az első szövegeimet, és az, hogy ezeknek jelentése van, számomra csak később derült ki.

Gecse Géza: Mennyiben változott meg alapvetően az a helyzet, a hangulat a 60-as évek végéhez, 70-es évek elejéhez képest a nyolcvanas és kilencvenes évekre?

Bródy János: A 60-as években egy ideig jól éreztem magam, mert 64-ben voltam 18 éves, és azt gondoltam, hogy egy idő után az a nemzedék, amelyiknek a tagja voltam, érvényesíteni fogja az elképzeléseit a világban. Ez egy ideig így is tűnt, körülbelül 1968-ig, amikor a varsói egyesített erők bevonultak Prágába. Számomra ez volt az igazán megrázó tapasztalat. Azért mondom, hogy az én számomra, mert 1956 Magyarországon na-gyobb esemény volt, de én akkor még csak tíz éves voltam, és nem fogtam föl, hogy mi történik valójában körülöttem. Hogy 56-ban mi történhetett, azt 1968-ban a prágai események láttán értettem meg. Utána kezdtem rosszul érezni magam, a mélypont körülbelül 1973 volt, amikor „államellenes izgatás” gyanújával rendőrségi vizsgálat is folyt ellenem. Aztán egy ideig azt gondoltam, hogy nem folytatom tovább ezt a zenészkedést, hanem valamilyen más pályát keresek. Olyasmit, amiben kevésbé kell személyesen megnyilvánulni. Van nekem becsületes szakmám, kevesen tudják, hogy én villamosmérnök vagyok. De aztán a 80-as években megint az volt az érzésem, hogy előbb-utóbb történnie kell valaminek. És ha már kötnöm lehet valamihez, akkor kétségkívül az 1983. augusztusi István, a király rockopera előadása után vált nyilvánvalóvá számomra, hogy ha egy ilyen művészi produkció akkora demonstratív erővel tud megszólalni, és ilyen nagy hatással van a közönségre, akkor ez a társadalom alig várja, hogy megszólaljon az a zene, amit igazán szívesen hallgatna. Ezek a zenék aztán 89–90-ben szólaltak meg igazán, és volt néhány olyan dal, amit én akkor nemcsak nagy örömmel, hanem nagy reményekkel hallgattam. De be kell vallanom, hogy ma már úgy érzem, hogy ezekben is több volt az illúzió, mint a valóságos lehetőség. És a 90-es évek vége felé már nem látom azt, hogy mi az, aminek annyira örülhetnék. Ebben nyilván szerepe van annak is, hogy már elmúltam ötven éves, és ma úgy látom, mindaz a remény, amit gondoltam, hogy még az én életemben megvalósul, az már csak a gyerekeim számára lehet valóság.

Gecse Géza: Mindannak, amit Bródy János mondott, meglehetősen borúlátó a kicsengése, pedig nyilvánosság tekintetében nem lehet egy lapon említeni a  megtűrt vagy meg nemértett kategóriába sorolt Nagy Feróval és a Beatrice-zenekarral, akik nem jutottak akkora nyilvánossághoz, mint akár az Illés együttes, akár az Omega vagy a Piramis. Kíváncsi vagyok, hogy Feró optimista-e annak ellenére, hogy a helyzet ma alapvetően más?

Nagy Feró: Ha feltételezünk egy egyenletes piacot, egy egységes versenyt, és  a két közszolgálati adóra, vagyis a Kossuth és a Petőfi rádióra gondolok, ezek nem vállalják eléggé azt, hogy manapság százszámra születnek zenekarok, CD-ket jelentetnek meg, nem jut el a rádióig. A Petőfi-adó, az most versenyezni akar a Juventusszal meg a Danubius Rádióval, amit nem lehet. Azok már bevált kereskedelmi adók ,és sokszor csodálkozom, hogy miért nem fordul egy teljeset az úgynevezett királyi Magyar Rádió, és azt mondja, hogy nicsak, a magyar zenekarok műveit fogjuk játszani, és abba természetesen időnként beleférne tőlem a 8 óra munka vagy valamelyik egyszerű sláger, amelyik nem túl direkt. De nem így van. Ha az ember nem kap médiatámogatást, akkor nem létezik. De ezt el lehet mondani íróra, költőre, népzenészre, bárkire. Ha nem mutatja a televízió, nem játssza a rádió, akkor ő nincs. Csinálhatok én bármit, életem legjobb lemezét megírhatom, másnap megkérdezik az utcán tőlem, vagy rá egy fél év múlva, hogy úgy eltűntél, mi van veled. Te, én most írtam meg a legzseniálisabb művemet, mondom, és röhögök egyet, mert mit lehet itt csinálni. Azért nehéz a zene szerepéről beszélni, mert nem a zenének van szerepe, hanem a médiának. És ha itt arról beszéltünk, hogy mi volt a 80-as években, amit János elmondott, az teljesen úgy van. Sőt, a 80-as évek elején még el lehetett intézni valamit. Bementem X elvtárshoz, és addig zokogtam ott előtte, és addig bizonygattam, hogy én milyen hűséges társ vagyok szocializmus építésében, és akkor a KISZ-ben volt egy-két olyan funkcionárius, aki szimpatizált velünk, és azt mondta, na jó, átverjük ezt valahogy, és kaptok egy lehetőséget. Bemutattak bennünket a televízióban, felléphettünk egy nagyobb koncerten. A KISZ szervezte a Fekete bárányok-koncertet is. Ma odamegyek a pénzhez, hogy jó napot kívánok, de a pénzt egy érdekli: a profit. Nem a zenének van szerepe, hanem a médiának. Ő azt mondja, kérem szépen, ez van, az nincs, hát nem tudunk róla.

di László, Cipő: A Republic nem panaszkodhat, hiszen az elmúlt tíz évben sokat szerepeltünk, de nekünk is vannak problémáink. Tessék elgondolni, hogy Hobót, vagy a Beatricét mikor hallották utoljára a rádióban. A Nincs határ-koncertünkön a fellépők nagyobbik része olyan volt, akiket nem lehet annyit hallani, mint amennyit kellene.

Gecse Géza: A Republic, az végül is egy olyan zenekar, amelyik a kilencvenes évek elején született, megy, mint a mozdony előre. És minden évben le tud tenni egy új lemezt az asztalra, amelyet meg is vesznek az emberek. Mi van azokkal a zenekarokkal, amelyek most akarnak elindulni?

Cipő: Ezt is elmondtam a műsorodban és még nagyon sok helyen, hogy beszélgettünk erről a zenekarral. Ha most indulnánk, akkor biztos, hogy nem adná ki senki ezt az új lemezt sem. Mi is nagyon sokat küszködtünk azzal, hogy egyáltalán játsszák a dalainkat. Még az a rádió sem akarta játszani, amelyik támogatja a lemezünket és a  menedzserünknek bonyolult attrakciókat kellett művelnie, hogy a kereskedelmi rádióban játsszák ezeket a dalokat. A 90-es években –  egy-két alternatív zenekart leszámítva –  csak tánczenekarok alakultak. Én úgy nőttem föl, hogy nekem volt a Fonográf, az Illés, a Beatrice, az LGT, az Omega, Koncz Zsuzsa és Cseh Tamás. Nekem volt valami, amit hallgattam, és amit szerettem. De a következő nemzedéknek mi lesz, és mire lesznek büszkék majd ők?

Gecse Géza: Szabó András a Gépfolklórból hogy látja ezt a kérdést, hiszen a Gépfolklór szokott játszani a Republickal…

Szabó András: Az együttesből csak én szoktam a Republickal játszani. Nagyon jó alkalom ez nekem arra, hogy 25 év munkáját kamatoztassam. Mert a Republic az a zenekar, amely olyan hangvételt üt meg, ahol szükség van az én hegedűjátékomra. Négy évvel ezelőtt alakítottam újjá a Gépfolklórt, nagy reményekkel, fiatalos vehemenciával. Egy  kazettánk-nak Nagy László Adjon az isten című verse volt a címadója. Ezt négy évvel ezelőtt frissen megjelentettük, saját költségen. Próbálták terjeszteni, reklámozni, nem sikerült. Tavaly csináltunk egy teljesen új CD-t, és itt hordom a táskámban. Próbáltam eladni, kiadót keresni, aztán belefáradtam. Lehet, hogy a műfaj, amit játszunk, ma már nem kell. Bár nem úgy játsszuk, mint 15 évvel ezelőtt. De az is lehet, hogy a zene sem jelenti ma már azt, nem olyan fontos már, mint mondjuk a 60-as években volt. Amikor Beatles, Rolling Stones volt, és Illés- és Omega-koncertekre jártunk.

Gecse Géza: Gryllus Dániel ennek a piaci helyzetnek nem nagy kárvallottja, hisz eleve más közönségnek játszik…

Gryllus Dániel:  69 novemberében alakultunk, a Tolcsvay Klubban volt az első koncertünk, az akkori Bem rakparton. Ennek most 30 éve, és akkor mindjárt készítettek velünk a rádióban meg a televízióban riportot, de lemezünk nem lehetett, így mondták, hogy nem lehet. Mi 90 óta saját kiadásban jelentetünk meg mindent, tehát nincsen az a mizéria,  mint ami a 70-es évek elején volt. Az akkori nagy cézár, Erdős Pál azt mondta, ha titeket meglátnak a televízióban, akkor az elvtársak azt mondják, hogy nahát… Ha látják Nagy Ferót, na, azt a gazembert én is megnézem ma-gamnak! –,  mondta ő. Most nem tudom, hogy neked ettől több lemezed lett-e, vagy nem, de nekünk azt mondták, hogy ha majd olyat csinálunk, mint te, akkor majd lesz. Így aztán nekünk nyolc évre volt szükségünk ahhoz, hogy megalakulásunktól számítva megjelenhessen az első lemezünk. Ebből 30 ezer példány fogyott el. És ezt akkora bukásnak minősítették, hogy három évig megint  nem csinálhattunk újabbat. És akkor volt egy váltás a Hungaroton kiadón belül, lett egy olyan, hogy Hungaroton–2 irodalmi szerkesztőség, Tóth Attila vezetésével. Áldja az isten őt, mert attól kezdve léteztünk mint lemezcsináló együttes. Akkor lett a Fekete ember. Eddigi életünk során 350 ezer lemezt adtunk el, ami nem rossz. Az utóbbi időben viszont már nincsenek ekkora példányszámok. Olyan, hogy „Én, a pelikán” –  70 ezer, ilyen ma nincs. Ami a mai rádiókat illeti, azok számára teljesen anakronisztikus lényekké változtunk, mert nem vagyunk alkalmasak arra a funkcióra, amit a média a zenétől elvár. A mai zenének olyannak kell lennie, hogy szólhasson a liftben, a WC-ben, az autóban. Bármikor fölé lehessen dumálni, abba lehessen hagyni, bele lehessen úsztatni egy másik nótát, közben lekeverni. A zene permanensen folydogál bárhova belépsz, közértbe, ÁBC-be, mindenhol szól valami, permanens ricsaj van…

Gecse Géza: Ti, akik eddig megszólaltatok valamennyien valahol mégiscsak egyfajta popzenét játszottok. Az amit Berecz András csinál, az ennek pont az ellenkezője. Elkezdődött egy mozgalom, valamikor a 70-es években, és óriási eredményként lehet elkönyvelni, hogy most már –  még ha kis példányszámban is, de rendszeresen jelennek meg népzenei lemezek, amiben  Berecz András nem kis szerepet játszott.

Berecz András: Feró mondta, hogy a zene nem játszik szerepet, csak a média. Én a médiában olyan keveset és olyan apró sikerrel mozgok, hogy ha a zene nem játszana szerepet a szűk környezetemben, ami azért magyar nyelvterületen van, igazán jelentéktelen figurának érezném magam. Egyébként, majdnem annak is érzem magam. Az a néhány zenei felvétel, amit a rádióban játszanak, olyan, amit a legszívesebben megtagadnék. Olyanok, mint egy „kíntorna”, amit ha állandóan visszahallgat az ember, semmi értelme. A rádió nem tudja „lekövetni” azokat a mozgásokat, amelyeket érdemes volna. A rádió az egyetlen műfaj, ahol mozgó, gondolkozó emberek vannak! Tetten kellene érni, hogy mik történnek, például a mi kis zenevilágunkban. Ott dzsessz-zenészek, komolyzenészek nyújtják ki a kezüket, és egy csomó érdekes dolog történik. És ráadásul gondolatokat fogalmaznak meg emberek. Ehelyett –  hol jártál, mit gyűjtesz –  ez megy. A mi helyzetünkben meg kell becsülni azokat a dalokat, amelyek összetartanak minket, amelyek mint egy pókháló összefonnak, orvost, műtőst és kukást. Tudok olyan vajdasági embert, aki Ausztráliában boldognak érezte magát, de egy dal miatt visszafordult, és most sokkal keservesebb körülmények közt él, mintha megint boldog lenne. Egyetlen dal miatt! Ezeket azért becsüljük meg, mert lehet, hogy a lemezek száma csekély a mi műfajunkban, de azt pontosan tudjuk, hogy a halottak is tudták ezeket a dalokat. Ez olyan, mint egy aranyfedezet. Én azt találtam ki, hogy gazdaságilag hasznosak ezek a nóták, mert oda köt, ahol vagy. Megszereted, ha ezeket a dalokat végigénekeled, egyszer csak ment-hetetlenül oda vagy kötve. A régi embernek nem volt himnuszra szüksége, ezt a polgári világ találta ki magának. Régen himnusza volt a népnek, hogy hajnaltól reggelig, reggeltől hajnalig tudott egy csomó dalt. Az együtt, összetolva volt a himnusza! Boldog nép, amelyik a dalokban összetartozik. Ma alig vannak dalok, jó, hogy van egy himnusz, amit még – mondjuk – mindenki együtt tud énekelni.

Gecse Géza: Nem volt véletlen ennek a mai estének a címe: A ma-gyar zene szerepe, határon innen és határon túl. Márk Attila és Ivaskovics József tud e téma a határon túli vonatkozásairól a leghitelesebben beszámolni. Két „partizánról” van szó, hiszen őnáluk a helyzet egészen más. Ivaskovics József a Credo együttessel kárpátaljai magyar költők verseit zenésíti meg, míg Márk Attila, aki Brassóban él, főként erdélyi magyar költők verseit népszerűsíti. Ha mindennapi életünkben a zene vesztett korábbi szerepéből, a versekre ez a megállapítás talán még inkább igaz. Ivaskovics József a Credo együttessel a Nincs határ-koncerten fellépett…

Ivaskovics József: Nehéz összeszednem magam, mert a példaképekkel ülök együtt egy asztalnál. Az „Újra itt van”-nal kezdtük a 70-es évek elején, és hogyan lett ebből vers is, meg zene is? Nagyon egyszerű: nem volt szövegíróm, és a versek adottak voltak. Költő barátainkkal együtt tébláboltunk, és kiderült, hogy vannak verseik, és amelyeket nem közölhetett a média, azok nálam kötöttek ki. Így váltak dalokká, és akkor mégsem vesztek el. Én Magyarországon először 88-ban jártam, amikor Dinnyés azt mondta, hogy gyertek át a határon. Idegbaj, határőrök, vámosok. Számunkra tehát 88 volt az a bizonyos mérföldkő, amikor Dinnyés azt mondta, na nézd, ez Magyarország. Akkor még Ivaskovics Trió néven futott a banda, és bejárta velük Magyarországot, aztán Gryllus Dani meghívott bennünket a diósgyőri Kaláka-fesztiválra, ahol elénekelhettük néhány dalunkat. Mi csak arról éneklünk, ami odahaza történik. Amit odahaza leírnak azok a költők, akiket ismerek, akik a barátaim, de hogy mi az igazi értékük, nem tudom.

Gecse Géza:  Iszonyatosan húzósak a szövegeitek, tehát mondjuk az ember ereiben megfagy a vér, ha hallgatja ezeket…

Ivaskovics József:  Ha ott élnél, az milyen húzós lenne!

Gecse Géza:    De magyarországi fül számára szokatlan…

Ivaskovics József: Nem is magyarországi fülnek szántuk…. De ha meghallgatják, lelkük rajta.

Márk Attila: Én,  nem hittem volna, hogy valaha olyan emberekkel fogok egy helyen ülni, akiknek a koncertjén végigénekeltem a dalokat Brassóban. Itt gondolok a Fonográfra, vagy akikről az Ifjúsági Magazinban olvastam. Gondolok a Beatricére. Annakidején, 1989 előtt, 88-ban is a Securitatén akkor kaptam az utolsó pofonokat, amikor az István, a királyból énekeltem egy imát, az „Oly távol vagy tőlem…”-et és rögtön úgy mutattam be mint egy közismert magyar éneket. Természe-tesen az egyetemisták nagyon örültek, és ahogy lejöttem, magyar szekus ültetett az autóba. Nagyon féltem akkor, nem voltam protest generáció, bár azon nőttem fel én is. Erdélyben volt olyan, hogy az Omega eljött Brassóban és a koncerten már nem kellett énekelni, a közönség énekelte végig, gondolom a Fonográf is hallott ilyet, meg a Beatrice is. Én azután kezdtem verseket zenésíteni. Úgy érzem, hogy az, ha egy kazettánk megjelenhet nekünk a határon túl, óriási dolog. Természetesen a megjelenés kicsit nagy szó, mert nekünk nem megjelenik, hanem egy-egy ilyen pénzesebb erdélyi vagy kárpátaljai magyar vállalkozó pénzt ad és akkor 1500-2000 darab kazettát megjelentetünk. Szabályszerűen a hátunkon elviszünk 30-40 darabot egy-egy előadásra, és 13-14 kilométert gyalogolva hóban-esőben, falvakban, templomokban énekelünk ahhoz, hogy elvigyük ezeket a dolgokat az emberekhez. Azért volt olyan álmom, hogy ha egyszer majd feljövök, Budapesten, a Keleti pályaudvaron lesz egy ilyen szép nagy színes plakátunk kitéve, hogy Márk Attila Budapesten énekel. De reálisak vagyunk, most már annyira megöregedtünk, hogy tudom, miről van szó. Van remény. Nekem Erdélyben az a munkám, hogy az erdélyi magyar költészetet, amely különbözik valamelyest az anyaország költészetétől, ha már arra vállalkoztam, hogy ezt énekeljem meg, akkor megzenésítem, és elviszem ahhoz a közönséghez, amelynek íródott, és amelynek az életét megénekeli.

Vissza a főoldalra - kattintással