Aspektus vitaest 2023. február 23-án 18.00-kor! Részletek - kattintással: http://www.aspektus.eu/content/dekolonizacio-es-hatarkerdes-az-ukran-orosz-viszony-tukreben

 

A vitaest plakátja kiváló minőségben letölthető - kattintással: http://www.gecse.eu/aspe-plak-23-02-02-dekol_Gg-re.jpg

 

Vitaestünk résztvevőiről: Tömösváry Zsigmondról, Demkó Attiláról és Vukics Ferencről íme egy kis összefoglaló!

 


 

Az Aspektus 2023. február 23-i vitaestjének egyik vendége Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok PhD.

1947. június 2-án született Budapesten. 1969-ben felderítő szakon elvégezte a Kossuth Lajos Katonai Főiskolát, majd 1980-ban a Katonai Akadémiát. Ezt követően különböző parancsnoki és törzs-beosztásokban szolgált, így többek között 1990-1993 között a Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi Főosztályának helyettes vezetőjeként. 1990-91-ben részt vett a Varsói Szerződés katonai szervezeteinek felszámolását előkészítő KÜM-HM munkacsoport munkájában. 1993-1998-ig a Magyar Köztársaság moszkvai Nagykövetségének véderő, katonai és légügyi attaséja volt. Hazaérkezését követően 2010-ig, nyugállományba helyezéséig a MK Katonai Felderítő Hivatal állományában főosztályvezető helyettesként, illetve humán igazgatóként dolgozott. 2007-2010 között a Hivatal Tudományos Tanácsának elnöke volt. 2003-ban „Summa cum laude” védte meg doktori disszertációját „Oroszország és a NATO kapcsolatai, e kapcsolatok hatása Közép-Kelet Európa és benne hazánk biztonságára” címmel. 2006-2011-ig tagja volt a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Doktori Tanácsának és 2010 óta a Hadtudományi Doktori Iskola témavezetője, témakiírója és óraadó tanára. 2007-től tagja a Magyar Tudományos Akadémia Hadtudományi Bizottságának, az előző ciklusban elnök helyettes volt. Eddig 40 tudományos közleménye, 3 monográfiája és több monográfiában számos önálló fejezete jelent meg.

Nyelvismerete: orosz nyelvből tolmács fokú, német nyelvből felsőfokú nyelvvizsgája van.

Nős, három gyermeke, tíz unokája és három dédunokája van.

A témához kapcsolódó, szélesebb publikumhoz szóló könyvének címe: A hagymakupolák árnyékában, 2018-ban jelent meg. Íme ennek ismertetése:

A könyv szerzőjének oroszországi kiküldetése (1993. július 25. - 1998. augusztus 2.) emblematikus módon két válsághelyzet - a parlament ostroma és a pénzügyi-banki szféra 1998-as összeomlása - közötti időszakot öleli fel, a jelcini Oroszország átmenetét a totalitárius államból a demokráciába, annak minden ellentmondásával, konfliktusaival. A visszaemlékezés sajátos, katonai szempontból, tudományos igényességgel készült korrajz a '90-es évek Oroszországáról, az orosz bel- és külpolitikáról, mindenekelőtt pedig a biztonság- és védelempolitikáról, Magyarország és Oroszország kétoldalú katonai kapcsolatairól, a NATO keleti bővítésének oroszországi fogadtatásáról. Mindezek mellett színes és érdekes leírás Moszkváról, és a meglátogatott volt szovjet tagköztársaságokról.


 

2023. február 23-i rendezvényünk másik vendége lesz Demkó Attila, aki 1976-ban született. Az ELTE-n szerzett diplomát történelem és politikaelmélet szakon. A Manfred Wörner Alapítvány képzésén (1998-1999) és Genfi Biztonságpolitikai Központban (2004-2005) tanult biztonságpolitikát. 2008-ban az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskolájában védte meg az ír kisebbségi nemzetstratégiákról és az Ír Köztársasági Hadseregről írt doktori disszertációját.

Közel két évtizedet dolgozott először a Miniszterelnöki Kabinet Kül- és Biztonságpolitikai Államtitkárságán (1999-2002), majd a Honvédelmi Minisztériumban (2002-2018).

2014 és 2018 között négy éven át vezette a Honvédelmi Minisztérium Védelempolitikai Főosztályát. 2012-2014 között Brüsszelben dolgozott Magyarország NATO képviseletén a Védelempolitikai Szekció vezetőjeként. 2010-2012 között a HM Védelmi Tervezési Főosztályát vezette. Bejárta a világ legfontosabb válságzónáit, köztük Ukrajnát, a Balkánt, Afganisztánt és Irakot.

2018-ban jelent meg a Reakció Kiadó gondozásában Máglyatűz című könyve – David Autere írói álneve alatt, amelyet a The Fury of the Tsar címmel 2019-ben angolul is megjelent.

A trianoni béke századik évfordulójára jelent meg Gyulai Györggyel közösen írott könyve Napról Napra Trianon címen.

 

 

2023.február 23-i rendezvényünk vendége lesz:Vukics Ferenc, aki harminc éves katonai kiképzői gyakorlattal rendelkezik. Kutatási szakterülete a harcászat, a lőkiképzés, a katonai hegyi kiképzés, a katonai metodika, a túlélési eljárások, valamint a líbiai, a szíriai és az ukrajnai fegyveres konfliktus. Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar oktatója foglalkozott már mesterlövész felkészítéssel, testőrképzéssel, katonai robbantástechnikával és katonai közelharc oktatásával is. Az orosz-ukrán konfliktust 2010 óta követi figyelemmel és eddig háromszáz cikket írt a keleti szomszédunkban zajló eseményekről. Jeleneleg a harcászati törzstiszti tanfolyam vezető oktatója.

Kiterjedt publikációs tevékenysége nyomon követhető - kattintással: https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=search&query=publication;authorships;any;Vukics%20Ferenc;keywords.keyword;any;Ukrajna&paging=1;1000