Összefoglaló a Mikszáth Kálmán tér 4. Társasház számvizsgáló bizottságának 2021. szeptember 13-i, 20-i és 28-i és október 4-i kibővített konzultációiról

A fenti első három alkalommal Péter György, Kenyeres Ramóna, Bánné Bereczki Zita, Mériné Pillán Réka és Éliás Sándor közös képviselő-jelöltet hallgattuk meg.

A bizottság tagjai valamennyien kaptak tőlük részletesebb információt is. 2021. szeptember 20-án ezen kívül Dr. Hornyák Gyula ügyvéd úrtól is kaptunk tájékoztatást a pinceszerződéssel kapcsolatban, aki kitért Osváth Gábor műszaki ellenőrünk jelentésére és az abból levonható tanulságok ismertetésére is.

Találkozó Péter Györggyel


Fotó Kenyeres Ramónáról

Az összes képviselőjelöltet jó híre és a ház valamelyik tulajdonosának az ajánlására hívtuk meg. A bizottság rendelkezésére áll az ajánlatuk is, amelyet a ház bármelyik tulajdonosának a rendelkezésére tudnak bocsátani és személyes benyomásaikról is szívesen beszámolnak.

Találkozó Bánné Bereczki Zitával

A bizottság tagjai arra kérik a ház tulajdonosait, hogy bizalommal forduljanak hozzájuk!

A bizottság 2021. október 4-én arra a következtetésre jutott, hogy minél hamarabb, október 14-én vagy 15-én a mostani közös képviselő hívja össze a közgyűlést!Felkérték Gecse Gézát, hogy erről egyeztessen Kárpáti Margaréta közös képviselővel.

A bizottság tagjai úgy ítélték meg, hogy a közös képviselő jelöltek közül mind kiváló, de Éliás Sándor és Bánné Bereczki Zita a legideálisabb jelöltek. Kettejük közül a szavazás 3:2 arányban szólt Éliás Sándor javára, de úgy látták jónak, hogy a közös képviselő személyéről a döntés a közgyűlésen szülessen meg.

Találkozó Mériné Pillán Rékával

Találkozó Éliás Sándorral

Kérik, továbbá a közös képviseletet, hogy a Patika pinceberuházása következtében a Társasház tulajdonának területfoglalásért a Patika számára jelezze, hogy térítésre tart igényt.Találkozó Dr. Hornyák Gyula ügyvéd úrral

Ugyanakkor az SZB jelzi, hogy a Patika által elmulasztott objektum-átadáshoz utólagosan hajlandó hozzájárulni, amennyiben a beruházás során, a Társasház előzetes hozzájárulása nélkül elkezdett munkálatok során keletkezett átalakítások költségeit a Patika viseli és konstruktívan viszonyul a 2016. januári szerződés ellentmondásainak a megszüntetéséhez és ennek megfelelően a szerződés módosításához.

Gecse Géza tájékoztatta a SZB tagjait arról, hogy Dr. Hornyák Gyula ügyvéd úr megvizsgálta a Patika részéről - a közgyűlési határozat alapján - a bérleti díj fizetés szüneteltetését és megállapította, hogy az vagy bérleti díjként, vagy használat ellentételezése jogcímén jár a Társasháznak, amit ezért a Patikának számla ellenében ki kell fizetnie a Társasháznak.

Szóba került egy-egy per anyagi vonzata is.

Az összefoglaló elkészítésére az SZB Gecse Gézát ellenszavazat nélkül kérte fel.
 

Gecse Géza 2021. október 5-én egyeztetett Kárpáti Margaréta közös képviselővel arról, hogy a döntést hozó közgyűlésre minél hamarabb, a közös képviselő október 15-i elfoglaltságára való tekintettel október 14-én vagy 18-án kerüljön sor és az újonnan megválasztott közös képviselő mihamarabb vegye át a Társasház ügyeinek intézését.

Gecse Géza