Nemzeti és birodalmi törekvések a Habsburg Monarchiában és az Orosz Birodalomban 1848 és 1918 között

Különösen az utóbbi két évtizedben alakult ki jelentős vita a birodalmakkal, imperialista ideológiákkal valamint a nemzetállamok fő vonásaival és demokráciához való viszonyukkal kapcsolatban. Rendkívül aktuálissá tette a témát a soknemzetiségű Szovjetunió fokozatos bomlása majd 1991-es megszűnése.

Ennek az átalakulásnak az eredményeként a szovjet állam többé-kevésbé demokratikus nemzetállamokra bomlott, maga Oroszország is ezek közé tartozik, és máig nem világos, hogy pontosan mely vonásokat örökölte az orosz, illetve a szovjet birodalmi múltból és mindez miként befolyásolja az orosz közgondolkodást ma.

Bizonyos szempontból a 19. század második felének európai történelme, amikor a klasszikus nemzetállamok rendszere létrejött, hasonlít erre a folyamatra. A szeminárium célja ezért ábrázolni azt, hogyan zajlott le e folyamat a soknemzetiségű európai államok közül a Habsburgok és a Romanovok birodalmában. A félév során vizsgáljuk, hogy a a nemzetállami törekvések miként jelentkeztek és különösen az I. világháború során miként jutottak érvényre.

BBN-TÖR 263/2 kódszámon, a 213-as teremben, kedden 14.00 és 15.30 között

Gecse Géza