Eurázsia Birodalma

Summa cum laude minősítéssel védte meg disszertációját Gecse Géza történész az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. A kutató az orosz birodalmi törekvéseket tekintette át 105 évet foglalva össze 206 oldalas tanulmányában.

 

- A cári, a bolsevik, majd a posztkommunista birodalmi ambícióknak volt-e közös orosz jellege?

 

- Még a kezdetben magát anti-nacionalistaként meghatározó bolsevik Oroszország is végzett el úgymond "orosz" feladatokat, nem beszélve arról, hogy az 1930-as évektől kezdve a Szovjetunió fokozatosan oroszosodik és birodalmiasodik. (Kezdetben a Szovjetunió tagadja mind birodalmi, mind pedig orosz jellegét. Sőt, kezdetben a SZU klasszikus orosz nacionalizmus-ellenes államalakulat - egészen 1932-1933-ig. Viszont Közép-Ázsiában a cárok meg sem próbálják ezeket a muszlim területeket az orosz állam szerves részévé tenni, ami a bolsevikoknak bő tíz év alatt sikerült. (A mai Kazahsztán középső és déli része, Turkesztán, a birodalom Afganisztánig terjedő területei az orosz államapparátuson belül 1917-ig a Külügyminisztériumhoz tartoznak.) 1930-ig szabályos háború dúl a területen, a baszmacs-mozgalom ott írtja a bolsevikokat, ahol csak tudja, persze az erőviszonyok nem nekik kedveztek, és az 1920-as évtized végére Moszkva "bedarálja" ezt a területet, felhasználva az osztályharc eszközeit is.

Az emigrációba szorult orosz nemzeti irányzatok döntő többsége "államimádó". Részben ezzel magyarázható, hogy sokan közülük - bár a kommunizmust utálják - de tekintve, hogy Leninnek, majd Sztálinnak egy olyan brutálisan erős orosz államot sikerült létrehoznia, amilyet előtte az orosz történelemben senkinek sem, ezt elismerik! Sőt, a vicc az, hogy 1945 után még az ún. kelet-európai zónáról is kijelentik, hogy nem lehet szovjet-ellenes, pedig ők egyébként - azok.
 

- Diószegi István professzor az Ön egyik opponenseként megemlítette, hogy a Sztálin által Ukrajnára erőltetett éhínségnek hétmillió áldozata volt. Ez a történelmi tény elsikkadt az európai közgondolkodásban. Rejlik-e megtervezettség a különös feledékenység mögött?

 

- Nem hinném, hogy elsikkadt, mivel nyugaton azért ez közismert volt, nálunk csak azért nem, mert tilos volt kutatni és beszélni is tilos volt róla. Egyébként a kijelentés úgy pontos az 1990 óta meginduló oroszországi kutatások nyomán, hogy legalább 7 millió áldozata volt és ma már a mértékére és egyéb más következményeire vonatkozó források is rendelkezésünkre állnak: arra gondolok, hogy vannak jelentések arról is, hogy anyák és apák megették a gyermekeiket, amiért kivégezték őket. Egyébként vannak becslések, amelyek több, mint 10 millióra teszik az áldozatok számát.

- Földkerekségünkön ma is van hanyatló, illetve fölerősödő birodalom. Ismerve a mechanizmusok mögöttesét, mi, magyarok hogyan használhatjuk ki a történelmi mozgást?

 

- A politológusok inkább a "hatalom szóródásáról" beszélnek, hiszen az államok mellett megjelentek a nem-állami, ún. multinacionális szereplők. Ha egy ilyennek a menedzsmentje vagy központja, mondjuk szedi a sátorfáját és Mongóliába költözik, akkor ez is módosít az összképen. Az egyetlen igazán komoly nagyhatalom, ahol egyébként továbbra is a legtöbb ilyen multinacionális vállalat van, amely akár egy újkeletű birodalomnak is tekinthető - az Amerikai Egyesült Államok. Washington számára egy iraki vagy afganisztáni beavatkozás - holott ezek hozzá képest kis államok, de - oly mértékű megterhelést jelent, ami nincs arányban az elérhető eredménnyel. Ugyanakkor Európa gazdaságilag erősebb, mint az Egyesült Államok, de amíg nem tud egységes politikát kialakítani és követni, addig nem fog számítani a nemzetközi politikában. Oroszországnak számos strukturális problémája van, népességét tekintve feleakkora, mint a Szovjetunió volt, de a modernizáció nagyon lassú ütemű és bár az utóbbi időben jelentősen mérséklődött - talán meg is állt - a népesség fogyása, de demográfiai problémái továbbra is vannak. Ilyenről Kína és India esetében nem lehet beszélni, de kérdés, hogy mennyire képesek a nemzetközi politikát is befolyásolni. Magyarország jövője az EU jövőjétől függ alapvetően.

Thaler Tamás fotói

 

Molnár Pál


Az összefoglaló eredeti helyén - 1 oldal - kattintással
Az összefoglaló eredeti helyén - 2 oldal - kattintással

ÖSSZEFOGLALÓ OLDAL - KATTINTÁSSAL