Aláírás után a román-magyar alapszerződésről

Interjú Kovács László külügyminiszterrel
Határok nélkül, 1996. szeptember 17.

Tegnap Temesváron aláírták a román–magyar alapszerződést. A stúdióban Kovács László külügyminszter.

– Külügyminiszter úr, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség több vezető politikusa és a határon túli magyar szervezetek vezetői is azt sérelmezik talán a leginkább, hogy az egyházi ingatlanok kérdése kikerült az alapszerződésből.

Kovács László: Nem kikerült belőle, hanem nem került bele, ugyan-is román részről semmiféle készség nem volt a tekintetben, hogy ezt a nagyon komoly, súlyos és nagy fontosságú kérdést az alapszerződésben rendezzük. Ők azzal érveltek, hogy ez nemcsak magyar, hanem más egyházakat is érint, továbbá azzal, hogy ezt nem kétoldalú alapon, államok közötti egyezményben kell megoldani. Törvényhozási megoldásra van szükség, és azt ajánlották, hogy alapszerződésen kívüli megoldást találjunk rá. Felvetették a külügyminiszteri levélváltás lehetőségét, amit mi végül elfogadtunk, jól tudván persze, hogy ez nem akkora súlyú, mintha alapszerződésben rendeztük volna, de mivel –  ismétlem –  semmiféle hajlandóságot nem érzékeltünk, sőt határozottan kijelentették, hogy az alapszerződésben ezt ők rendezhetetlennek tartják, a tét az volt, hogy vagy megkötjük az alapszerződést e bekezdés nélkül, vagy lemondunk az alapszerződésről, ami jottányit sem mozdítja elő az egyházi javak kárpótlásának ügyét. Ezért azt a megoldást választottuk, hogy beleegyezünk a gyengébb formulába vagy megoldásba és a továbbiakban napirenden tartjuk a kérdést. A külügyminiszteri levélváltásban Melescanu úr az én levelemre válaszolva elismerte a kérdés rendezésének fontosságát, és arról tájékoztatott, hogy még a választások előtt a jelenlegi román kormány beterjeszti a nemzeti kisebbségi tanács törvényjavaslatát a kisebbségi, közösségi vagyon kárpótlásának kérdésében, illetve egy másik törvényjavaslatot is, amely kifejezetten az egyházi javakra vonatkozik. Hogy ez a parlament ezt el is fogadja, arra én már nagy esélyt nem látok –  természetesen –, de ha már a beterjesztés megtörténik, akkor legalább azt mondhatjuk, hogy a dolog elindult a rendezés irányába. A törvénytervezet szövegét Markó Béla és az RMDSZ más vezetői tárgyalási alapként elfogadhatónak minősítették, hozzátéve, hogy pontosításra, bővítésre, fej- lesztésre szorul. Úgy érzem, ők is bíznak abban, hogy ezzel a dolog elindulhat a rendezés útján. A kétoldalú találkozón most a miniszterelnök úr is felvetette Iliescu elnöknek, és én is szóltam róla Melescanu külügymi-niszternek, hogy ezt mindenképpen napirenden tartjuk, és napirendre fog ez kerülni a legközelebb, amikor az Iliescu elnök által javasolt megbékélési dokumentumok közül „a kapcsolatok működésének a mechanizmusáról szóló megállapodás” véglegesítésére sor kerül. Ebben és minden kétoldalú fórumon ez téma lesz.

Gecse Géza: Mi történik abban az esetben, ha az alapszerződés ellenére romlik a romániai magyarság helyzete? Itt a garanciákra lennék kíváncsi.

Kovács László: Azt szokták mondani, hogy ez veszély, sőt a ma-gyaroszági ellenzéki pártok ezt kifejezetten valós lehetőségnek tekintik, mintha legalábbis az alapszerződés megkötése árthatna vagy ártana a romániai magyar közösségnek. A romániai magyar közösség ma nem rendelkezik nemzetközi jogi érvényű garanciákkal, míg az alapszerződés ilyen érvényű garanciákat ad azzal, hogy maga a kétoldalú szerződés köte-lező érvényű. Másrészt a kétoldalú szerződésbe beemeltünk három európai, illetve nemzetközi dokumentumot, az Európa Tanács, az ENSZ és az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet egy-egy dokumentu-mát, mégpedig jogi normaként, vagyis kötelezettségvállalásként szerepel. Kényszerítő erejű garanciák természetesen nincsenek, mint ahogy nincse-nek a korábban megkötött alapszerződésekben sem, például a ma-gyar–ukránban sincs, amelyet még az Antall-kormány kötött. Ugyanis kétoldalú alapszerződésekben ilyet nem lehet elérni. Ilyen „kikényszerítő erőt” csak az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatai kaphatnak. Egy kétoldalú alapszerződés végrehajtására az igazi garanciát a nemzetközi közösség súlya jelenti. Két olyan ország, amely a legfontosabb külpolitikai célok közé sorolja az ország beilleszkedését az euroatlanti intéz- ményekbe, az ország csatlakozását az Európai Unióhoz, a NATO-hoz –  és Magyarország csakúgy mint Románia ezt tekinti fontos célnak –, nem engedheti meg magának, hogy szavahihetetlenként tekintsenek rá.

Gecse Géza: Számonkérhető-e az alapszerződés a következő román kormányon, ha annak összetétele megváltozik?

Kovács László: Természetesen. A román ellenzék nem tett olyan nyilatkozatot, mint egyes magyar ellenzéki politikusok, akik nagyfokú rövid-látásról tanúbizonyságot téve azt hangoztatták, hogy amennyiben 1998-ban kormányra kerülnek, akkor felülvizsgálják és esetleg felmondják a Magyarország és a szomszédai közötti alapszerződéseket. Ez nagyon rossz üzenet a szomszédoknak és a világnak. Nos, a romániai demokratikus ellenzék nem tett ilyen nyilatkozatot. Ellenkezőleg, ők az alapszerződést pozitív lépésnek tartják, azt hangsúlyozzák, hogy ez nem kizárólag Iliescu elnök, hanem minden román demokratikus erő érdeme. És én nem hiszem, hogy ők ne tartanák magukat ehhez. Ha Funar úr kerülne persze a mi-niszterelnöki székbe, akkor alighanem felülvizsgálná, vagy felmondaná ezt az alapszerződést, de ennek szerencsére egyelőre nem sok esélye van.

Gecse Géza: Milyen szakaszban tart a megfigyelői, idegen szóval monitorizálási bizottságok felállítása?

Kovács László: Itt két dologról van szó. Egyrészt lesz egy kétoldalú bizottság, amely ellenőrzi az alapszerződésben foglaltak teljesítését. Ezt is megelőzi azonban egy olyan vegyes bizottság felállítása – és erről most szó esett a tárgyalásokon –  amelyet a két külügyminiszter vezetésével hozunk létre, s amelynek az a feladata, hogy a végrehajtást elindítsa. Melescanu külügyminiszter úrral, már a repülőtérre jövet a gépkocsiban beszélgettünk arról, hogy hazatérve, mind a ketten átnézzük a kétoldalú szerződések listáját. Megnézzük, hogy melyik előkészítése hogy áll, és azokat, amelyek különösen fontosak, és sürgősek, s amelyeknél van reális esély a rövid határidőn belül történő megegyezésre, azt előresoroljuk. Ilyen például az egyetemi és főiskolai diplomák kölcsönös elismeréséről szóló úgynevezett ekvivalencia megállapodás, amelynek nagy jelentősége lenne a két ország kapcsolatrendszerében, de van még néhány más megállapodás is, tehát ez még annál is sürgősebb, hogy a végrehajtást ellenőrizzük. Először a végrehajtás megszervezése az elsődleges feladat.

Gecse Géza: Nemzetközi jogi szempontból elképzelhető-e, volt-e már rá példa, hogy egy alapszerződést felmondjanak abban az esetben, ha a másik fél nem teljesíti a rá háruló kötelezettségeket?

Kovács László: Elvileg ez nem kizárt, de én nem tudok most erre példát mondani, ami nem jelenti azt, hogy ilyen nem fordult elő. Én azonban a megoldást nem a szerződés felmondásában, hanem a szerződés végrehajtásában látom.

Vissza a főoldalra - kattintással