Előszó

„Olyan időben élünk, mikor az, aki egyedül járja útját, nyugodtan nyilatkozhatik hazájáról és népéről, mert senkitől nem vár helyeslést, ócsárlással sem törődik, a jelenben úgyis keveset bízik, de ismeri a múltat és hisz a jövendőben.”

Pontosan hatvan esztendővel ezelőtt vetette papírra e sorokat Szekfű Gyula, a két világháború közötti korszak meghatározó történészgondol-kodója, és adta közre könyvét, amely Gecse Géza munkájának is ihletője. Olyan helyzetben történt ez, amikor Magyarország „győztesnek” számított, hisz 1942-re Trianonban elcsatolt egykori országterületének felét és magyar nyelvű lakosságának nagyobbik részét visszakapta. A III. Birodalom szövetségeseként azonban a háború  kimenetelével nem lehe- tett tisztában. A valódi siker ugyanis Magyarország és a térség számára a háború befejeződésének függvényévé vált.

Szekfű Gyula aggódásában, abban hogy műve szembesítéssé is vált a magyar gondolkodók számára, e történelmi háttér jelentős szerepet játszik, amelyből napjainkban is sokat tanulhatunk.

Magyarország, a szomszédos államok és az ott élő magyar nemzeti közösségek viszonya nemzetünk számára az elmúlt hat évtizedben nem úgy alakult, ahogy szerettük volna.

Ezerkilencszázötvenhat Magyarország valódi függetlenségének ígéretét hordozta, a forradalom és szabadságharc azonban hamarosan elbukott.

1989, a berlini fal leomlásában azonban a magyar 56 ugyanakkora sze-repet játszott, mint az 1968-as prágai tavasz, illetve a nyolcvanas évek lengyelországi eseményei. Vagyis 1956 utáni kudarcunk hosszú távon  át-menetinek bizonyult.

1989 után a közép-európai államok és nemzetek – a szovjet befolyás visszaszorulása után – új viszonyrendszerben találták magukat.

Gecse Géza, a Magyar Rádió munkatársaként e feltételrendszerben a   magyar állam, a szomszédos országok és a magyar nemzeti közösségek vi-szonyának krónikása.

Ilyen értelemben könyve olyan sajátos dokumentumkötet, amelyet nagy haszonnal lapozhatnak nemcsak napjaink, hanem vélhetően az elkövetkező idők korszakunk iránt érdeklődő olvasói is.

Dr.Habsburg Ottó
    a Páneurópa Unió elnöke

Pöcking, 2002. április 11.

 

Vissza a főoldalra - kattintással