Részletek Habsburg Ottó 2007. április 21-én a Best Western Hotel Hungária 
konferenciatermében tartott előadásából:
 
Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!

Bizonyára nem lepi meg Önöket, ha elmondom, hogy Európa számos országában sokféle közönségnek beszélek. Éppen ezért a könyv átolvasása örömmel töltött el, mert tudom, hogy mennyire kevés ember érti, hogy mit jelent valójában Oroszország és az orosz politika és hogy ezért mire kell, 
hogy számítsunk a saját politikánk kialakításakor. Én, aki ebben a teremben alighanem a legidősebb vagyok, fel tudom idézni, hogy mit jelentett számunkra annak idején a hitleri hatalomátvétel. Mindnyájunknak kivétel nélkül tudnunk kell, hogy mire számíthatunk a jövőben, milyen rendszerek veszélyeztetnek 
bennünket, és hogyan tudunk felkészülni, hogy ne történjen meg ismét az, amire egyszer már sor került, amikor a II. világháború előtt a nemzetiszocializmus hulláma elárasztotta Európát. Akkor sok országban lehettünk annak a nagy tragédiának a tanúi, amelyből valójában épphogy csak ki tudtunk lábalni.
Hölgyeim és Uraim! Gecse úr könyve azért is nagyon örvendetes, mert mélységeiben érzékelteti: milyen nehézségekre kell felkészülnünk, és őszintén mondom, hálát adhatunk Istennek, hogy valaki ilyen alapossággal tanulmányozta az orosz birodalmi gondolat történetét. A veszélyek ugyanis csupán fenyegető lehetőségek, 
amelyeknek, ha tudatában vagyunk, fel tudunk rájuk készülni, s így a siker reményében védekezni is tudunk ellenük. Milyen típusú imperializmus az, amivel nekünk most dolgunk van? Ez egy fenomén, amely képes uralni sok ember gondolkodását. Óriási illúziók vannak főleg azzal kapcsolatban, hogy mi 
származhat számunkra abból a nagy birodalomból, amelyet nem is oly régen még itt láthattunk Magyarországon.

Hölgyeim és Uraim!
Napjainkban a háború veszélye azért igen nagy, mert a fegyverek szörnyűbbek, mint amilyenek korábban voltak. A propaganda manapság eltereli a figyelmet a valós veszélyekről. Mindenfajta vezető réteg, minden ország politikai elitje felelős azért, hogy felismerje és kivédje, ami készül. 
Minden fenyegetettséget le lehet győzni, ha az ember ideje korán felismeri, hogy mi is a veszély lényege. Gecse úrnak szeretném megköszönni, hogy kutatásai eredményét közrebocsátotta és ilyen nyíltan ki merte fejteni nemcsak azt, amit tud, hanem azt is, amit hisz. Remélem, hogy sok politikus fogja ezt a könyvet 
olvasni, és annak alapján átgondolni a helyzetet. Ha nekem hatalmam lenne, én azt kívánnám, hogy minél több ember olvassa ezt a könyvet, ismerje meg, hogy mik a veszélyek, mert az előző időkben, amikor a hitlerizmus emelkedett hatalomra, ha idejekorán tudták volna az emberek, mi zajlik, akkor lehetett volna tenni 
ellene valamit. Mivel azonban akkor senki sem foglalkozott azzal, hogy mi a gyökere a jelenségnek, a baj elért bennünket. Én tehát, ha megengedik, az autornak szívből köszönöm, hogy ezt a könyvet megírta. Azok, akik evvel foglalkoznak és én már évek óta foglalkozom ezzel a problematikával sokszor 
nagyon egyedül érzik magukat. És ha van valaki, aki ezt érdekesen be tudja mutatni, gratulálok neki ahhoz, hogy meg merte írni, és remélem, hogy sok embernek alkalma adódik majd, hogy ezt elolvassa?.