Bizánctól Bizáncig - az orosz birodalmi gondolat

dunatv.hu, Híróra, 2007. április 21. Először 18:19 illetve a nyomtatott változat 19:32 | Utolsó frissítés: 19:32

Bizánctól Bizáncig - az orosz birodalmi gondolat. Ez a címe Gecse Géza most megjelent könyvének, amely az orosz nagyhatalmi ideológia történetét mutatja be.

"Az orosz nagyhatalmi ideológiák közül az első legjelentősebb, a pánszlávizmus olyan doktrína, amelynek célja Európa szláv szempontok szerinti újraszervezése" - magyarázza a könyv szerzője.
A könyvhöz bevezetőt író Schöpflin György politológus így fogalmazott:
"Oroszországban többnyire a birodalmi múltból merítettek. Nem egyszer fordult elő, hogy újra meg újra "feltalálták" a birodalmat. A birodalmiság viszont manapság - Oroszországot leszámítva - már nem divat. Talán ennek is szerepe lehet abban, hogy Oroszországban most teljesen más nevet adtak neki. Ez az úgynevezett putyini "szuverén demokrácia."
A könyv 1993-ban jelent meg először, a mostani kiadás kiegészült a rendszerváltás óta eltelt időszak történéseivel.

Szerkesztő: Pap Klára.
Operatőr: Kukucska Zoltán.
Vágó: Gömöry G. Zsolt.

Mozgó képben - kattintással:  http://www.youtube.com/watch?v=405KxI-0bBs

illetve:

http://www.dunatv.hu/kultura/bizanctolbizancigazoroszbirodalmigondolat.html