Romániai Magyar Szó, 2004.január 21., szerda

 

Gondolatok államról, nemzetről, törésvonalakról

 

„A riportkötetet általában az minősíti, mit és kiktől kérdez a riporter. Gecse Géza a nemzet legkínzóbb kérdéseit teszi fel" – jellemezte a Kossuth rádió naponta jelentkező, Határok nélkül című műsora főszerkesztőjének könyvét Kötő József. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnöke elsőként szólalt fel az Állam és nemzet a rendszerváltás után című könyv csütörtök esti bemutatóján, a kolozsvári Gaudeamus könyvesboltban. Kötő József szerint a Kairosz-Logos Könyvkiadó gondozásában immár harmadik alkalommal megjelent kötet szerzője valamennyi kérdését annak legszakavatottabb ismerőjéhez intézte. Megszólalnak így a magyar kormány volt és jelenlegi vezetői, külügyminiszterei – Jeszenszky Géza, Medgyessy Péter, Orbán Viktor, Kovács László; a Páneurópa Unió elnöke, Habsburg Ottó, Diószegi István történész. Gecse Géza többek között a nemzetkarakterológiában rejlő dilemmákra keresi a választ, az ukrán-magyar, illetve a román-magyar alapszerződés kapcsán. Több interjúban járja körül: van-e magyar állami koncepció a kisebbségi ügyek rendezésében? Az 1991 és 2001 között elkészült interjúk, riportok az éppen terítéken levő nemzetpolitikai kérdéseket feszegetik – az önrendelkezés, a kedvezménytörvény, a kettôs állampolgárság problémáit. Gecse Géza a múlt elemzését többek között tabu- témákhoz kapcsolja – ilyen a határmódosítás, a területi revízió kérdése, a Magyar Népi Szövetség szerepvállalása, annak pozitív és negatív következményei.

A kolozsvári Gaudemaus könyvesboltban megtartott találkozón Cseke Péter, a Babes-Bolyai Tudományegyetem újságíró szakának dékánja is részt vett, aki a Korunk januári számában tanulmányt közölt a műrôl. A könyvbemutató kapcsán előadásra felkért Bakk Miklós politológus elmondta, ha egyetlen szóval kellene jellemeznie Gecse Gézát, úgy „nemzetpolitikai kérdezőnek" nevezné. A kötetben megjelenő politikatörténeti dokumentumok Bakk Miklós szerint a nemzetpolitikai viták fontos törésvonalait tapogatják körül. Az elmúlt tizenhárom év eszmeívét vázoló munka kapcsán a politológus az alapszerződésekről beszélt, amelyek csekély hozadéka azóta nyilvánvalóvá vált. Nem bizonyultak sem „kezdőrúgásnak" a nemzetek közti hatékonyabb együttműködésben, sem koronának, mely lezárná az illető államok közti, feszültségekkel terhes időszakot.

„Ezzel a könyvvel már több ízben »házaltunk« a határon túl, bemutattuk Marosvásárhelyen, Tusnádfürdôn, Szinérváralján. Most Kolozsváron a sor – ez a város érzelmi szempontból is sokat jelent nekem." – köszöntötte Gecse Géza a közönséget. A személyes hangú beszélgetés során a gyermekkora egy részét Kárpátalján eltöltött riporter a kisebbségi lét időnként visszás, az idő múlásával mesélhető történetekké alakuló pillanatképeit idézte fel.

 

ROSTÁS PÉTER EMESE