Magyar Szó, 2002.augusztus 10., szombat, 5.old.

A múlt egy szeletkéje
Tóthfaluban készült el Gecse Gézának, a Tolcsvay klubban megtartott beszélgetései anyagát tartalmazó kötet bővített kiadása - A közelmúltról vallanak politikusok, művészek és közéleti személyiségek

Meghitt hangulatú, ünnepi könyvbemutató volt csütörtökön Tóthfaluban. A budapesti Kairosz és a helybeli Logos nyomda kiadásában megjelent Állam és nemzet a rendszerváltás után című kötetet mutatták be, amely a Magyar Rádióban elhangzott riportokat és a Tolcsvay klubban Határok nélkül címmel megtartott vitaestek szerkesztett anyagát tartalmazza. A kiadvány szerzője, illetve a beszélgetések vezetője Gecse Géza újságíró. A könyv magyarországi kiadásának bemutatóját áprilisban tartották a Gellért Szállóban. A vajdasági kiadás, amely 1 000 példányban jelent meg, már bővített kiadásnak számít, ugyanis bekerült a budapesti könyvbemutató anyaga, fotókkal bővítették és névmutató is készült hozzá. Az ünnepi könyvbemutatón Juhász Judit újságíró kollégájának munkájáról szólva elmondta: a kötet értéke tisztázó szerepe. Nemcsak a határok válnak láthatatlanná, mondta, hanem az emberi kapcsolatok is lassan megtisztulnak mindattól, ami rájuk rakódott, s immár nyugodtabban élhetünk. Kasza József, a VMSZ elnöke, aki vendége volt a Tolcsvay klubnak és Duray Miklóssal, valamint Markó Bélával együtt válaszolt a gyakran nem éppen kellemes kérdésekre, az elmúlt 10 évről szólva kifejtette: a magyarság célja nem elhagyni ezt a területet, hanem megmaradni rajta, ha kell szellemi végvárakat, központokat kell építeni a jövő nemzedékek boldogulására, hogy ott összejöjjenek, mint ahogyan ez történik Tóthfaluban, hogy ha el is mennek innen, érezzék a föld szagát, amely mindig visszahívja őket. Szabó Vilmos, a magyar kormány külügyi államtitkára kiemelte: a magyar kormány mindent megtesz, hogy a tóthfalui mellett több ilyen szellemi központ is épüljön, mert a cél a szülőföldön való boldogulás. Azt kívánta a fiataloknak és az ünnepség résztvevőinek, hogy mindenki találja meg a helyét a szülőföldjén.
Gecse Géza, a kötet szerzője elmondta: nagyon nehéz feladat volt válogatni a sok jó beszélgetés anyagából. Egy kor lenyomatát jelentik ezek a beszélgetések. Kétségtelen, hogy nem a nagyközönségnek íródott ez a kötet, de akit az elmúlt 12 év történései foglalkoztatnak, minden bizonnyal érdeklődéssel forgatja majd. A szerző szerint azért döntöttek úgy, hogy a magyarországi kiadás mellett egy határon túli könyvet is készítenek, mert a benne foglaltak, illetve a magyarországi történések kihatnak a határon túli magyarság sorsára is, és ez érdekelheti az olvasótábort is. A magyarországi kiadásnak óriási sikere van. Egyetlen példány sincs belőle raktáron, mind forgalomban van. A vajdasági kiadás 1 000 példányban készült és 600 dináros áron beszerezhető a Logos nyomdában. A szerző reményei szerint ebből a kiadásból más határon kívüli régióba is kerül majd.
Az ünnepi könyvbemutatón Tolcsvay Béla előadóművész énekelt és muzsikált, valamint Giovanini Kornél vezetésével a helybeli iskolások bábjátékrészleteket adtak elő. A közönség soraiban volt Kristóf Lázár, a belgrádi magyar nagykövetség első titkára, valamint számos közéleti személyiség és érdeklődők.

K-k