Demokrata, 2002.május 30. 58.old.

Állam és nemzet

Olyan időben élünk, mikor az, aki egyedül járja útját, nyugodtan gondolkodhatik hazájáról és népéről, mert senkitől sem vár helyeslést, ócsárlással sem törődik, a jelenben úgyis keveset bízik, de ismeri a múltat és hisz a jövendőben. Ezt a mondatot pontosan hatvan évvel ezelőtt vetette papírra Szekfű Gyula, a két világháború közötti történeti gondolkodás meghatározó személyisége Állam és nemzet című könyvében. Gecse Géza a Magyar Rádió Határok nélkül című műsorának szerkesztője és a Vasárnapi Újság riportere mikrofonnal a kezében élte végig a rendszerváltoztatás éveit. Kárpátaljai születésűként elsősorban a magyar külpolitika alakulása, a határokon kívül rekedt magyarok sorsa, illetve a nemzet életének sorsfordító eseményeinek miértje foglalkoztatta. Az Állam és nemzet a rendszerváltás után elsősorban riportkötet, amely Gecse Géza interjúit, illetve a Tolcsvay klubban tartott Határok nélkül vitaestek szövegét tartalmazza, de legalább ennyire dokumentum gyűjtemény is. Válaszkeresés a miértekre.
Miért kötötte meg Jeszenszky Géza az ukrán-magyar alapszerződést? Miért gondolja Medgyessy Péter, hogy az övék 56? Miért védi meg Habsburg Ottó Ferenc Józsefet? Mi történt Észak-Erdélyben 1944 novemberében? Hogyan vitatkozik Németh Zsolt és Tőkés László, aki pedig nagyon sokra becsülik egymást? A szerző egyébként egy interjúban elmondta, ő azt gondolja, - a kötet tanulságaként -, hogy Magyarországnak azért kellett annyit szenvednie, mert fejlettebb volt az őt körülvevő nemzeteknél, így előbb akart polgárosodni 1848-ban, túljutott a primitív nacionalizmuson 1918-ra és előbb unta meg a kommunizmust mint a többi állam, hiszen azoknak a vörös rém adni tudott, de nekünk nem. Szomorú aktualitása ennek a könyvnek, hogy vissza lehet majd keresni az MSZP kisebbségvédőinek kijelentéseit a státusztörvénnyel kapcsolatban. A Kairosz kiadó tervei szerint a könyv a határokon túl is kapható lesz majd. Ott még fontosabb, hogy olvashassanak mindarról, amiről ott még mindig csak suttogni lehet.

 

F.Á.

Gecse Géza: Állam és nemzet a rendszerváltás után, Kairosz