Szabadság, 2004. január 17. (XVI. évfolyam, 12. szám, 2. old.)


Tolcsvay Béla, a kolozsvári televizió munkatársa, Kötő József és Bakk Miklós.
(Gecse Géza saját felvétele.)

Nemzet. Politika?

 

Gecse Géza történész, a Magyar Rádió riportere Állam és nemzet a rendszerváltás után című kötetét mutatták be január 15-én, csütörtökön a Gaudeamus könyvesboltban, a szerző jelenlétében. Az esemény a szerző személyisége és a téma súlya miatt nagyszámú érdeklődőt vonzott, a bolt alig tudta befogadni a közönséget.

A riportkötetet Kötő József művelődéstörténész, Bakk Miklós politológus és Cseke Péter professzor méltatta, az ünnepi hangulatot fokozták Tolcsvay Béla gitárkísérettel előadott énekei.

A szerző elmondta: a kötet immár a harmadik kiadásához érkezett, az anyagot számos városban, már Erdély-szerte is bemutatták. Kolozsvár fontos számára az értékei miatt.

Kötő József szakszerű előadásban elemezte a kötetet, kiemelve: riportkötetről lévén szó, legfőbb értéke az, amit és akitől kérdez a szerző.

Nemzeti történelmünk legalapvetőbb, legkínzóbb kérdéseit teszi fel "korunk hőseinek", a ma történelem formálóinak. Kötő bevallotta, számára katartikus olvasmány volt a könyv: szembesítette történelmével, s ezáltal önmagával is.

A kötet alapkérdéseket vet fel: be tudjuk-e tartani a sikeres nemzetek politikáját, a valamit-valamiért valóságát? A történelem során nemzetünk erkölcsös, helyes döntéseket hozott olyankor is, amikor talán célszerűbb lett volna egyezkedni. A gesztusok politikáját alkalmaztuk a bizantinus iskolával szemben, a szomszédainkkal való kapcsolatokban is. Szintén alapvető kérdések: van-e magyar koncepció a határon túli magyarok helyzetének rendezésére; figyelembe vesszük-e geopolitikai meghatározottságunkat; a forradalom után született alapszerződések sorának volt-e gyakorlati politikai haszna. Ugyanígy a státustörvény, az önrendelkezés témája is terítékre kerül.

Ezekre az alapkérdésekre próbáltak válaszolni az interjúalanyok, ám a kötet rendkívüli értékét bizonyítja, hogy Gecse Géza kérdéseinek önmagukban is tartalma, értéke van — mondta Kötő. Felzaklató, cselekvésre késztető mű a könyv, hiszen kiderül, hogy végső soron az elmúlt több mint egy évtized alatt nem sok problémát sikerült kielégítően rendezni. 2004-ben feltehetôk ugyanazok az alapkérdések, amelyek 1990-ben aktuálisak voltak. Hozzá kell fognunk, hogy ne csupán a tetőt foltozgassuk újra meg újra, ha alapjaitól kell újjáépíteni a házat — zárta beszédét Kötő József.

Bakk Miklós nemzetpolitikai kérdezőnek nevezi Gecse Gézát, elismerve: a jól feltett kérdések a probléma fél megoldását jelentik; a jelen gondjait visszavetíti a történelemre, abból építkezik. A riportkötet szövege (így például a Habsburg Ottóval, Diószegi Istvánnal, Jeszenszky Gézával, Kovács Lászlóval, Méray Tiborral, Orbán Viktorral, Csoóri Sándorral, Medgyessy Péterrel stb. készült interjúk) ingyenesen letölthetők a www.gecse.com internet oldalról, hogy a világ minden táján élő magyarok hozzájuthassanak, illetve azok is, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy könyvet vásároljanak. Sajnos, ez egyre gyakoribb jelenség, és a magyarországi kiadók tisztában vannak azzal, hogy áraik sok erdélyi olvasó számára elérhetetlenek.

Farkas Imola