Heti Válasz,  III. évf. 20. szám 2003. 05. 16. 

 

Sorsvizsgálatok

Gecse Géza interjúi

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ritka szerencsés az az újságíró, aki azzal a témával foglalkozhat, amit a legjobban ismer és szeret. Még ritkább az olyan, akinek nem kell szégyenkeznie egy-két év múltán naivitása, esetleges elfogultsága miatt. Gecse Géza ezen nagyon kivételes újságírók közé tartozik, ezért vállalja és vállalhatja bátran a rendszerváltozás után készült, többnyire a Magyar Rádióban elhangzott interjúit, kerekasztal-beszélgetéseit az elmúlt időszak egyik legizgalmasabb kérdéséről, a magyar nemzet jövőjéről. Állam és nemzet a rendszerváltás után című kötete két szempontból is roppant tanulságos. Egyrészt azt igazolja, hogy előbb vagy utóbb kifizetődik a tárgyilagos, sokoldalú vizsgálódás, másrészt azt tanúsítja, ha többször nekifutunk egy kérdésnek, közelebb jutunk a valósághoz, sőt talán az igazsághoz is. Ebben a kötetben 1991 és 2002 közötti anyagok találhatók, de a megszólaltatott személyeket a kérdező nem pártállásuk szerint válogatja ki. Minden kormányzati periódusban elhangzik az ellenzék véleménye is. Ugyanez vonatkozik a történészekre is. Gecse nem a világnézeti kötődéseket, hanem a témában felmutatott teljesítményeket mérlegeli, amikor mikrofonhoz ülteti beszélgetőpartnereit.

 

A szocializmus negyven esztendejének tabutémái között első helyen szerepelt a határon túli magyarság hovatartozása, a kisebbségi jogok érvényesülése. Nem véletlen, hogy ez Gecse központi témája. Felveti Trianon, a békés határrevízió, a spirituális határok kérdését, beszélget arról, hogyan kezelik másutt e gondokat, arról is, hogy megoldást hoz-e az egységesülő Európa. Vitatkozó érveket gyűjt az alapszerződésekről, a Magyar Állandó Értekezlet munkájáról. Nyomon követhetjük a határon túli magyar szervezetek politikai szerepvállalását, az elért eredményeket és kudarcokat.

 

Az 1956-os forradalom és a Kádár-korszak megítélése a másik olyan téma, amely körül nem csitulnak az indulatok. Gecse elérte, hogy legalább egy asztalhoz üljenek a vitatkozó felek. Kövér László és Medgyessy Péter egyaránt nyilatkozik a kérdésről.

 

Gecse Géza gazdag kötetének legnagyobb erénye, hogy sajátos krónikaként forgathatjuk, s lapjain nyomon követhetjük az elmúlt évtized közgondolkodásának lassú változását.

 

(Gecse Géza: Állam és nemzet a rendszerváltás után. Kairosz-Logos, Budapest, 2002. Ármegjelölés nélkül)

 

 

O. Á.