Nemzeti és birodalmi törekvések a Habsburgok és a Romanovok államában 1848 és 1917/18 között

Különösen az utóbbi két évtizedben alakult ki jelentős vita a birodalmakkal, imperialista ideológiákkal valamint a nemzetállamok fő vonásaival és demokráciához való viszonyukkal kapcsolatban. Rendkívül aktuálissá tette a témát a soknemzetiségű Szovjetunió fokozatos bomlása az 1980-as évek második felében és azt követő 1991-es megszűnése.

    Ennek az átalakulásnak az eredményeként a szovjet állam többé-kevésbé demokratikus nemzetállamokra bomlott, maga Oroszország is ezek közé tartozik, és máig nem világos, hogy pontosan mely vonásokat örökölte az orosz, illetve a szovjet birodalmi múltból és mindez hogyan befolyásolja az orosz közgondolkodást ma.

    Bizonyos szempontból a 19. század második felének európai történelme, amikor a klasszikus nemzetállamok rendszere létrejött, hasonlít erre a folyamatra. A szeminárium célja ezért ábrázolni azt, hogyan zajlott le e folyamat a soknemzetiségű államokban, közülük különösen kettőben: a Habsburgok és a Romanovok birodalmában.  A félév során vizsgálni fogjuk, hogy a két említett államban a nemzetállami törekvések miként jelentkeztek és hogyan sikerült ezeket az erőfeszítéseket valóra váltani, továbbá hogyan hatottak e törekvések az 1848 és 1918 közötti nemzetközi politikára.National and Imperial Features in Habsburg and Romanov Empires Between 1848 and 1917/1918

Partically in the past two decades a major debate has emerged concerning characteristic features of Empires, imperial ideologies, and the primary features of nation states and their relationship with democracy. The entire topic is related to the gradual split of the multinational Soviet Empire in the second half of the 1980-es and its subsequent dissolution in 1991.

    Consequently, the Soviet State was transformed into more or less democratic nation-states, including Russia itself, although it is yet unclear what this state inherited directly from the Russian and Soviet imperial past, and how this has been incorporated into the Russian national mindset.

    In a way, the second part of 19th century European History is similar to this process, for this was the age of the emergence of classical nation states in the world at large. Therefore the aim of the seminar is to describe how this process developed in multiethnic states, and in particular in the Habsburg and Romanov Empires. Demonstrated will be the national endeavours to form policies by both states in addition to the result of these efforts and their output in international politics between 1848 and 1917/1918.