Such György Gecse Gézának 2008.február 19-én

 

Tisztelt Gecse Géza!

 

Nincs tudomásom olyan jogszabályról, vagy egyéb kötelezésről, amely alapján az éves beszámolómat bármilyen formában bármely munkavállaló rendelkezésére kellene bocsátanom, így az erre irányuló kérést nem áll módomban teljesíteni. Ez a kötelezettségem kizárólag az MRKA-val szemben áll fenn, amely egyébként tavaly ősszel több fordulóban kimerítően megtárgyalta és 2007. december 3-án több mint 80 százalékos többséggel elfogadta az éves beszámolómat, valamint a KMSZ érvényesülését.

 

A munkáltató érdekképviseletek felé megnyilvánuló tájékoztatási kötelezettségét pedig az Munka Törvénykönyve rögzíti.

Megjegyzem az MR dolgozóit természetesen – ahogyan ezt eddig is tettem – rendszeresen tájékoztatni kívánom az elért eredményekről, illetve az előttünk álló feladatokról.

Levele azon részével kapcsolatban, amelyben az MR egyheti műsorfolyama elemzéséről szóló jövőbeni sajtónyilvánosságát jelezte, felhívom a figyelmét a hatályos, 11/2003. sz. elnöki utasításban rögzítettekre, amely az MR sajtóbeli megjelenéséről és a nyilatkozattételi jogról szól. Ezen utasítás értelmében főszabály szerint a Kommunikációs Iroda vezetője dönt az MR, vagy az MR-rel kapcsolatos sajtóbeli megjelenésről, a nyilatkozó személyéről.

Ugyanez az utasítás rögzíti azt is, hogy az MR dolgozói a munkavállalótól elvárható együttműködési kötelezettség keretében nem tanúsíthatnak olyan magatartást, illetve nem tehetnek/adhatnak olyan nyilatkozatot, ami alkalmas a munkáltató hitelének és tekintélyének rombolására. Továbbá rendelkezik arról is, hogy a munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint az MR-re, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására és amelynek közlése az MR-re vagy más személyre hátrányos következménnyel járna.

Levele alapján számomra egyértelmű, hogy az utasításban megjelölt nyilatkozattételi jogról szóló engedéllyel még nem rendelkezik, ezért kérem, a nyilatkozás rendjére mindenképpen legyen figyelemmel a levélben említett sajtóbeli megjelenést megelőzően.

  

Üdvözlettel:

 

 

Such György

 


From: Gecse Géza
Sent: Thursday, February 14, 2008 11:19 PM
To: Such György
Cc: radnay_virag@axelero.hu; gecsege@gmail.com
Subject: Gecse - válasz

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

Bár azzal, amit levelében írt, sok szempontból nem tudok egyetérteni, viszont álláspontját módomban állt megismerni, így tovább tudok lépni, ezért köszönöm.

 

Engedje meg, hogy meghívjam, a február 15-én, péntek délután 5-kor kezdődő rendezvényre, amelyet - néhány régi kollégámmal - a Kossuth Klubba sikerült megszerveznem.

 

Másrészt szeretném elkérni Öntől a Rádió munkájáról készített éves beszámolójának Word-változatát. Szívesen írnék ugyanis róla is abban az összefoglalóban, amelyet a Rádió egyheti műsorfolyamáról készítünk, amiről a holnapi összejövetel is szól. Ebből cikk, akár tanulmány is születhet, amiben valószínűleg lesznek kritikus elemek is. Még nem tudjuk, hogy hol fog megjelenni, én szeretném, ha a napi sajtóban is találnánk számára helyet. A Rádió kommunikációs igazgatója, Borbély Urquhart Julianna decemberben hirtelen megszakította velem a levelezésünket, ezért gondoltam, hogy ebben a kérdésben célszerű közvetlenül is Önhöz fordulnom.

Íme a meghívó:


Meghívó 2008. február 15-én, 17.00 órára a Kossuth Klubba

 

Egyéni jelöltként indulok a Magyar Rádió Üzemi Tanácsi pótválasztásán, és az ezzel kapcsolatos tevékenységemet a http://www.gecse.com/munkah.html oldalon részletesen figyelemmel tudja kísérni.

 

Ki vizsgálta azt, hogy a 2007. június 4 – e után bevezetett új műsorrend óta mennyire racionális mindaz, ami a Magyar Rádióban, az emer-1,-2,-3-on történt illetve történik?

 

Ha van véleménye, jöjjön el 2008. február 15-én, pénteken délután 5 órára, a Kossuth Klubba (VIII. ker., Múzeum utca 7.), ahol kollégáimmal beszélünk azokról a szempontokról, amelyek alapján a Magyar Rádió egyhetes műsorfolyamát, 2008. február 18 – 24 között vizsgálni, majd elemezni fogjuk.

 

A munkában attól függetlenül is részt vehet, hogy ott tud-e lenni az említett időpontban. Ezért arra kérem, hogy a jövő heti műsorokkal kapcsolatban észrevételeit 2008. február 26-ig juttassa el e-mail címemre, a:  gecsege@freemail.hu –ra.

 

Budapest, 2008. február 14.                                        

 

Köszönettel: Gecse Géza

 A legközelebbi Tolcsvay-klubbeli rendezvényünk - kattintással  

 

Másként:  www.gecse.com/080221_T.htm