From: Gecse Géza
Sent: Thursday, February 14, 2008 7:26 PM
To: Buga Péter
Cc: 'radnay_virag@axelero.hu'; 'gecsege@gmail.com'
Subject: Egyeztetési kérelem a Magyar Rádió Üzemi Tanácsi Választási Bizottság elnöke - Pechan Kornél részére

Tisztelt Választási Bizottság!

 A mellékelt levelek  (a munkáltató felé írott kezdeményezés, valamint az arra érkezett válasz) alapján kérem szíves intézkedésüket, hogy az általam megjelölt három személy kampánytevékenységem céljából a Magyar Rádió Zrt. területére beléphessen, és jelölti kampányomat segíthesse.

Mielőbbi intézkedésüket köszönöm!

Tisztelettel:

                                   Gecse Géza

Melléklet:

Such Györgynek, a Magyar Rádió Zrt. elnökének levele Gecse Gézának 2008. február 14.-én.

From: Such György
Sent: Thursday, February 14, 2008 11:59 AM
To: Gecse Géza
Cc: Szetei Tibor
Subject: RE: ÜT-választások - Gecse

 

Tisztelt Gecse Géza!

 

Február 12-i e-mail üzenetében jelzett kéréseire válaszolva az alábbiakról tájékoztatom:

 

A korábbi választási fordulóban ugyanezen tárgyban írt válaszlevelemben foglaltakat csak megerősíteni tudom: ha a munkáltató bármelyik jelölt „kampányát” támogatná, ezzel megsértené a többi jelölt jogait és támogatottat jogosulatlan előnyhöz juttatná.

 

Továbbá álláspontom szerint az ÜT választással összefüggésben a munkáltató a Választási Bizottsággal áll kapcsolatban. A munkáltatónak együttműködési kötelezettsége az ÜT választásokra vonatkozóan a Választási Bizottsággal és nem a jelöltekkel áll fenn.

 

Az együttműködést a két fél között ratifikált Választási Szabályzatban, illetőleg külön megállapodásban kell rögzíteni. Ilyen megállapodás megkötését azonban a Választási Bizottság nem kezdeményezte. Határozott álláspontom, hogy az Ön kampányolásával kapcsolatos egyedi kéréseit nem a munkáltató, hanem a Választási Bizottság felé kell jelezni. Ha valamely kérdést illetően a Választási Bizottság úgy érzi, hogy annak megválaszolása, illetőleg a döntés meghozatala meghaladja a kompetenciáját, akkor a munkáltatóhoz fordulhat.

 

Felhívom a figyelmét, hogy a munkáltató számára az Üzemi Tanács létrehozásának törvényi követelménye azt írja elő, hogy köteles tartózkodni az Üzemi Tanács választásba történő beavatkozástól, annak megszervezésében nem vehet részt.

 

 A munkáltatót nem terheli általános felvilágosítási kötelezettség az Üzemi Tanács választással kapcsolatban, és nem vehet részt érdemben a választás előkészítésében, lebonyolításában, az eredmény értékelésében. Az Üzemi Tanács választással kapcsolatos szervezési, lebonyolítási feladatok a Választási Bizottságot terhelik. A Választási Bizottság a munkáltatóval kötött megállapodásban rögzítheti többek között a választással kapcsolatosan felmerült költségek viselésének és a szavazás lebonyolításához szükséges technikai feltételeit.

 

Ugyanezen indokok alapján szíveskedjék a kampány-helyiség biztosításával (3. pontban jelzett kérése) kapcsolatos kérését is a Választási Bizottsághoz intézni.

 

A részemre megküldött – korábban Kerényi György főszerkesztő úrhoz intézett – levele egyes, a fentiekkel összefüggő pontjával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

 

1. A szervezeti egységénél rendelkezésénél álló levelesláda a munkakörével kapcsolatos levelezések lebonyolítását szolgálja. Felhívom figyelmét, hogy az ÜT jelöléssel kapcsolatos levelezését az ÜT rendelkezésére álló egyéb kommunikációs csatornákon intézze. Fenntartom továbbra is azt a véleményemet, hogy az Ön választási kampányát az MR-nek, mint munkáltatónak nem áll módjában semmilyen formában támogatni.

 

2.  Tavaly novemberi évértékelő beszédemben szó szerint a következő hangzott el: "...azonos összegű, bruttó 100 ezer Ft értékű, jutalom minden egyes rádiós dolgozónak, aki nem volt érintett az elmúlt időszak létszám-leépítési programjaiban, és a kifizetés időpontjában is ún. aktív munkavállaló ..." E feltételeknek Ön – mint a létszám-leépítési program érintettje – nem felel meg, ezért nem kapta meg a kifogásolt alapjutalmat.

 

3. A brit héttel kapcsolatos észrevételei tekintetében szíveskedjék az MR1-Kossuth Rádió főszerkesztőjének válaszát türelemmel megvárni, az abban való döntés ugyanis az ő kompetenciája.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Such György

 

 


From: Gecse Géza
Sent: Tuesday, February 12, 2008 4:00 PM
To: Such György
Cc: radnay_virag@axelero.hu
Subject: ÜT-választások - Gecse

 

Tisztelt Elnök Úr! 
 

1. A 2008. február 21-ére kitűzött üzemi tanácsi választáson ismételten egyéni jelöltként kívánok indulni, amelynek kampányához más személyek segítségére is szükségem van. 

Kérem, hogy az alábbi személyek belépését szíveskedjen biztosítani a kampány időszakában: 

Cs. Kádár Péter

Kiss Gábor Zoltán

Haeffler András

2. Engedje meg, hogy február 7-én kelt, Kerényi György főszerkesztő úrnak küldött levelemről tájékoztassam, mert e levél első pontjában foglaltaknak van köze ahhoz, hogy 2008. február 21-én indulok az üzemi tanácsi választásokon és az ügyben, bár ma már február 12-e van, semmi nem történt. Kérem, szíveskedjen az ügyben segíteni:

Tisztelt Adófőszerkesztő Úr! Kedves Gyuri!

 

  1. Hétfőn, 2008.február 4-én Dezső János, a Határok nélkül felelős szerkesztője utasítást adott arra, hogy a Határok nélkül levelesládájáról eltűnjön az én nevem mellett mindenkié, így Albert Gizelláé és Veres Emese Gyöngyvéré is. Már hétfőn a szerkesztőségi értekezleten kértem rá, hogy tegye vissza, mert bár Albert Gizella például április óta nyugdíjas, de továbbra is érkeznek az ő nevére levelek. Érdemes szólni neki, hogy Gizi válaszolja meg őket, amelyben felhívja levelezőtársai figyelmét, hogy már nem dolgozik a rádióban. Azt is elmondtam, hogy szerintem nem megoldás, hogy bárki, aki a Rádió dolgozója volt, különösen, ha ma is az, ne kapja meg a leveleit. Az én esetemben pedig azért különösen indokolt, hogy ott legyen a nevem, mert nekem nincs más levelesládám, tehát ha valaki levelet akar számomra postázni, akkor nem fogja tudni, hogyan tegye. Arra is felhívtam János figyelmét, hogy az üzemi tanácsi választások miatt számomra rendkívül fontos, hogy eljussanak hozzám az üzenetek. Szóltam kedden, szóltam szerdán, ma Kaiser Évának is szóltam, de nem történt semmi. Kérlek, szíveskedj intézkedni.

 

  1. A környezetemben mindenki kapott decemberben bruttó 100 000 Ft-ot, én nem. Kérdésem, tévedésről van-e csupán szó és később kapom meg, vagy annak, hogy nem kaptam pénzt, annak mi az oka? Kérlek, tájékoztass erről is.

 

  1. Stifner Gábor egyik 2007. decemberi levelében arról értesített, hogy brit hét lesz a Magyar Rádióban. Idézek a levélből:

 

Ismét BRIT HÉT lesz a Magyar Rádióban, s ez elsősorban az MR1 Kossuthot érinti, de részt vesz benne az MR2 Petőfi is (az MR3 Bartókon a Kulturális Szerkesztőség műsoraiban jelenik meg).

A műsorok előkészítésében, megszervezésében ezúttal is segít együttműködő partnerünk, a British Council.

A BRIT HÉT tervezett időpontja: 2008. február vége-március eleje.

Javasolt témák:

Természetesen tágan értelmezzük a kultúra fogalmát, ill. kiterjeszthetjük a gazdaságra, tudományra, politikára oktatásra stb.

A British Council néhány tervezett programja is ötletet adhat; ezek témája:

 

Mód lesz arra is, hogy néhány munkatársunk elutazzon Nagy Britanniába riportútra.

 

Témafelelősként Merza Jenő van megjelölve, akinek Corbenic címszó alatt másfél éve adtam le egyórás műsorra témajavaslatot, amiről már mi is beszéltünk, utoljára 2007 júniusában veled. A 2008. január 7-i Határok nélkül című műsorba készítettem egy riportot arról az újfajta fogyatékos rehabilitációról, amely Európában a briteknél a legnépszerűbb és legelterjedtebb, de Európa nagyobbik, civilizált részében majdnem mindenütt használják ezt a közép-európai eredetű, Rudolf Steiner féle módszert, míg nálunk egyelőre még nem. (Iskolában igen, hiszen Waldorf-iskolák Magyarországon is vannak.)

Úgy gondolom, hogy a közelgő brit hét kiváló alkalom lenne arra, hogy végre elkészíthessem a műsort. (A részletes témajavaslat Merza Jenőnél van.)

Eddig azt kértem, hogy lehetőség szerint a 2006 nyarán Skóciában és Angliában keletkező telefonköltségemhez járuljatok inkább hozzá, mert szerintem a Rádió számára anyagi szempontból kedvezőbb, de érdekel mindenfajta más megoldás is.

 

Természetesen szívesen utazok ki Nagy-Britanniába bárhova az elkövetkező időszakban, hogy ne csak a skóciai Corbenic Camphill-ből, hanem valahonnan máshonnan, például Angliából is legyenek helyszíni interjúink egy ilyen rehabilitációs központból. Szerintem egy hétnél több időre nem is lenne hozzá szükség és „tokkal-vonóval” 200–300 000 Ft-nál nem kerülne többe. (Ha az ember a repülőjegyet időben le tudja foglalni, akkor talán olcsóbban is megoldható az út.)

 

Mielőbbi intézkedésedre, válaszodra várva, üdvözlettel:

 

Gecse Géza

 

3.  Kérem, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy amennyiben a Magyar Rádió Márványtermét programom ismertetésére szeretném igénybe venni, akkor arra lehetőségem van-e, ha pedig nincs, akkor ha másutt szeretnék ilyen rendezvényt tartani, ahhoz a Magyar Rádió mekkora összeggel lenne hajlandó hozzájárulni.

 

 

Budapest, 2008. február 12. 

     Köszönettel:                                           Gecse Géza