Magyar Rádió Zrt.

Such György Elnök Úr részére

  

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyar Rádió Kuratóriumának honlapjáról értesültünk arról a tényről, hogy a 2008. évi MR Zrt. Üzleti tervét a Kuratórium elnöksége elfogadásra javasolja a társadalmi kurátoroknak.  Meglepőnek és egyben elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a vezetés nem egyeztet alapvetően munkavállalókat érintő kérdésekben az érdekképviseletekkel. Ezzel megsérti a Munka Törvénykönyv 21.§(1)-(2), 37.§ (5) és a Kollektív Szerződés II. (1.4)-(1.5) pontjait, és kényszerhelyzet elé állítja a szakszervezeteket.  

Tisztelt Elnök Úr, hivatkozva a Munka Törvénykönyv 22.§ (3) pontjára, kérjük tegyen eleget annak, hogy a Munka Törvénykönyv 22.§ (1) valamint a Kollektív Szerződés II. (1.7), IV. (1)- (2) pontja figyelembe vételével a 2008. évi  üzleti tervben szerepelő bér és jóléti célú kereteket az érdekképviseletekkel megtárgyalja, majd ezek után terjeszti azt elfogadásra a  Magyar Rádió Kuratóriuma elé.

 

2008. Február 13

 

 Tisztelettel:    ------------------------------------------              ------------------------------------------------

                               Zámori Jenő MRDSZ                                    Varga Júlia  FRÁSZ

 

                        ------------------------------------------

                           Toman Sándor  RÁMÜSZ

  

Kapják: Such György

            Magyar Rádió Kuratóriuma

            MR Zrt. Szakszervezetei