Egyenlő Bánásmód Hatóság, 2008. február 7.

Belép 14,45 órakor dr. Gecse Géza tanú.

(személyes adatok)

Ügyintéző figyelmezteti tanút a Ket. 53.§-ban foglaltakra.

Tanú: a figyelmeztetést megértettem.

/Dr.F.I. = Dr. Furmann Imre/ 

Tanú: Az eljárás alá vontnál dolgozom, Kossuth Rádió főszerkesztőségében dolgozom.

Kérdésre előadom, hogy a rádióban ÜT választások kezdődtek tavaly nov. végén, az első fordulóban. Kérelmező minden további nélkül tudott szavazni, ő is csoportos létszámleépítéssel érintett volt, ekkor felmentési idejét töltötte, a nyáron, ez tavaly volt, elég gyorsan kitiltották a rádióból, miután a felmentését odaadták, vele szemben más volt az eljárás, mint az egyéb felmentettekkel. Én az ÜT- választás első fordulójában nem vettem részt, a 2.-ban indultam, mint egyéni jelölt. Csatolom a kérvényt arra nézve, hogy Kérelmezőt az ÜT választások 2. fordulójára engedjék be szavazni. Ekkor ugyanis már kevés idő volt arra, hogy a programomat megismertessük az érintettekkel, tehát kampányolnunk kellett. Kérelmezőt kértem fel egyikőjüknek, ugyanis mindketten régóta ismerik a rádiót, és szívesen is vállalták. Átadom a hatóságnak ezt a levelet, amelyben az eljárás alá vontat kérem arra, hogy Kérelmezőt engedje be 2007. decemberében az ÜT- választás második fordulójára. Erre kaptam választ is, melyet szintén csatolok.

A választások 2. fordulójára az elnök megtagadta mind Kérelmező, mind az általam felkért Kiss Gábor Zoltán belépését is az épületbe, Kiss úr volt a másik, akit felkértem a kampányolásra. Kevés idő állt rendelkezésemre, így nagyon jó lett volna, ha az elnök úr engedélyezi a fenti két személy belépését, ennek ellenére mégis indultam jelöltként. Tavaly dec. 19-én volt a második forduló, ekkor Kérelmezőt nem engedték be az épületbe, pedig ő még szavazásra jogosult volt, míg Kiss Gábor Zoltán már nem töltötte felmentési idejét.

Nekem szólt Péter, hogy menjek át a portára a Pollack M. téri bejárathoz, láttam hogy Péter ül az előtérben, és azt közli velem, hogy nem engedik be. Azt az információt kapta, hogy várjon, nekem ekkor még a gyerekorvoshoz el kellett mennem, mondtam Péternek, várjon meg, vissza fogok jönni.

Amikor visszamentem, a VB-től két ember már ott volt vele, egyikőjük neve Nádasdi János, és huzakodnak egy dobozzal, amire azt mondták, hogy az mozgó urna. Csodálkoztam ezen, hiszen két emelet választott el bennünket a szavazási helyiségtől, tehát Kérelmező igen hamar odaérhetett volna szavazni, miért van szükség urnára. 

Péter erre azt mondta, hogy inkább nem kíván szavazni, én azt mondtam neki, hogy mégis jobb lenne, ha szavazna. Aztán később megint visszamentem, Kérelmező már nem volt ott a helyszínen.

Tanú: Dr.F.I kérdésére előadom, hogy másokkal szerintem nem így jártak el, csak Kérelmezővel. Én az első fordulóban is ott voltam, és szavaztam, Kérelmezőt ugyan nem láttam, de a többiek elmondásából tudom, hogy ott volt. Én du. 5-6 óra tájban szavaztam, s a többiek elmondták, hogy kora délután még Kérelmező ott volt.

Tanú: Dr. F. I. kérdésére elmondom, hogy nem mindig van arról tudomásunk, hogy pontosan kit bocsátottak el, ezért nem tudom, hogy más hasonló helyzetben lévő személlyel ugyanúgy bántak-e mint Kérelmezővel. Kérdésre elmondom azt is, hogy azt furcsának tartottam hogy Kérelmezőt nagyon hamar kitiltották az épületből, az érződött, hogy különös indítékok mozgatták a menedzsmentet, amiért Cs. Kádárt ilyen gyorsan kitiltották az épületből. Nem értettem a motívumát ennek, hiszen nem egy büntetett előéletű vagy tolvaj emberről volt szó, teljesen normális körülmények között élő ember volt Kérelmező. Sőt, a Kérelmező indult a Magyar Rádió Rt. elnökválasztásán is, volt néhány jó ötlete.

Még annyit előadnék, hogy Kérelmezőnek volt érdekes ötlete a digitális rádiózással kapcsolatban is.

Tanú: kérdésre előadom, hogy Kérelmezővel egyszer beszélni szerettem volna, és az ún. „Kinyerma” helyiségben láttam meg, hogy ott van, én is be akartam oda menni, de a kapuőrök akkor nem engedtek be. Azt mondták, hogy ebbe a helyiségbe csak azok mehetnek be, akik ki vannak rúgva a rádióból.

Egy másik alkalommal az történt, hogy Péter szerette volna megvizsgáltatni magát az üzemorvossal, de erre az üzemorvosi rendelőben nem került sor. Egy befűtetlen helyiségben vizsgálták meg, erről nekem hallomásból van tudomásom, ez ugyanis téma a rádióban, a faliújságon is ki volt függesztve az esemény.

Azt, hogy sem kérelmezőt, sem Kiss urat nem engedték be a kampányolásom idején a 2. ÜT választásra, sérelmeztem a Fővárosi Munkaügyi Bíróságnál, a Bíróság érdemben nem foglalkozott az általam kifogásolt üggyel, idézés kibocsátása nélkül elutasította a kérelmem, mondván, hogy nem alakított az ÜT a szakszervezetekkel pertársaságot. Én erre azt kértem a bíróságtól, hogy foglalkozzanak érdemben az ügyemmel, de erre még nem kaptam választ.

Február 21-én lesz az ÜT választások 3. fordulója.

 

Kérelmező kérdése tanúhoz: Tanú az RDT elnökségének tagja, tud-e arról, hogy amikor a „gettó” helyiség beüzemelt, akkor a használatát rendezték-e írásban az eljárás alá vont részéről?

Tanú: nem tudok ilyenről.

Kérelmező tanúhoz: hogyan értesültél a Such úr tavalyi augusztusi egyéves tájékoztatójáról?

Tanú: Reggel, bár akkor szabadságon voltam, de bejöttem a Rádió épületébe.

Kérelmező: Látott-e a tanú a tavaly augusztusi elnöki beszámolón, aki nem volt a rádió dolgozója.

Tanú: nem emlékszem.

Kérelmező: emlékszel-e arra, hogy engem nem engedtek be?

Tanú: tudok róla, hogy nem engedtek be, utána beszéltünk erről, és nem láttalak ott.

Kérelmező: mi volt a meghívó szövegében?

Tanú: emlékszem, hogy volt egy írásos szöveg, amelyben körülbelül, hogy minden dolgozóra számítanak.

 

Ügyfelek: több kérdés a tanúhoz nincs.

 

Tanú: vallomásom a felolvasás után helyesen lett felvéve, egyebet előadni nem kívánok.