Öt nappal az egyeztetési kérelmet követően, 2007. december 17-én részt vettem a Magyar Rádió Zrt. Üzemi Tanács Választási Bizottságának egyeztető ülésén.

 

Ezen a VB előadta “véleményét, miszerint az aláírások nagyszámú begyűjtése okafogyottá teszi a megkeresést, a kifogásolt munkatárs be nem engedése az Elnök és a munkavállaló problémája.

 

Gecse Géza elmondja, a kifogásolt két személy nem csak az aláírásban nyújtott volna neki segítséget, hanem a kampányában is számított volna rájuk. Kéri, hogy a VB intézkedjen a két személy beengedésével kapcsolatban a munkáltató felé.

 

…A VB, megismerve a beadványt és Gecse Géza szóbeli kiegészítsét, úgy ítéli meg, hogy a megnevezett két, volt munkatárs beléptetése az intézmény területére nem tartozik a VB hatáskörébe.

 

Gecse Géza a határozattal nem ért egyet, így az egyeztetés eredménytelen.

 

A panaszos a határozattal szemben öt napon belül a Munkaügyi Bíróságon panasszal élhet.”

 

 

2007. December 12-i levelem az Üzemi Tanács Választási Bizottságához:

 

Gecse Géza

MR Zrt.

MR1-Kossuth rádió

 

 

ÜT Választási Bizottság elnöke részére

MR Zrt.

Budapest

Bródy Sándor utca 5-7.

1800

 

 

Tisztelt Választási Bizottság!

 

A Munka Törvénykönyve 54. §-ában foglaltak alapján egyeztetést kezdeményezek, az alábbiak szerint.

Az üzemi tanácsi választás második fordulójában egyéni jelöltként kívánok indulni. Az egyéni jelölti státusz mindenképpen hátrányos azokkal szemben, akik szervezeti háttérrel (szakszervezeti támogatottsággal) , vagy korábbi jelölésük révén nagyobb ismertséggel rendelkeznek, így a saját jelöltségem megismertetése a dolgozók körében gyors reagálást, és többirányú feladatelvégzést igényel. Ezért kértem fel két volt kollégámat arra, hogy ebben segítsenek nekem, pl. szórólapok terjesztésével, illetve az általuk ismert munkavállalók megkeresésével támogassák jelöltkénti megismertetésemet a választásra jogosultak körében.

Ehhez természetesen nekik belépést kellene biztosítani a Magyar Rádió területére, amelyet a munkáltató megtagadott.

Álláspontom szerint a munkáltató e döntése jogellenes, tekintettel arra, hogy ezzel akadályozza a kampánytevékenységémet, és hátrányba hoz azokkal szemben, akik szervezeti támogatottsággal indulnak, esetleg korábban nagyobb ismertséget tudtak elérni.

A munkáltató jogaival visszaélve tehát saját jogait úgy gyakorolja, hogy ezzel mások jogos érdekeit sérti, így megsérti a Munka Törvénykönyve 3. és 4. §-a vonatkozó rendelkezéseit, valamint közvetlenül avatkozik az üzemi tanácsi választásba, hiszen számomra nem biztosítja ugyanazon feltételeket, mint más jelöltek számára.

Kérem, hogy az Mt. 54. §-a alapján az egyeztetést mielőbb folytassuk le.

Mellékelten csatolom a saját levelemet, illetve a munkáltató válaszát.

 

 

Budapest, 2007. december 12.

Tisztelettel:                   Gecse Géza