Levelezésem Such Györggyel, a Magyar Rádió elnökével 2007. december 10-e és 12-e között, amelyet követően a Magyar Rádió Üzemi Tanácsának Választási Bizottságához fordultam:

 

Küldve: Sze 2007.12.12. 16:31

Tisztelt Gecse Géza!

 

Ön ismételten félreérti a hivatkozott jogszabályt. Az Mt. 54. §-ában meghatározott egyeztetési eljárás nem a munkavállaló és a munkáltató között zajlik. Kezdeményezője ugyan lehet bármelyik fél (munkavállaló, szakszervezet, választási bizottság, munkáltató), de az egyeztetés a választási bizottság és az egyeztetést kezdeményező között történik. Ezen az egyeztetésen – ha a választási bizottság kéri – a munkáltató képviselője meghívottként részt vehet. Az egyeztetés során pedig a választási bizottság és a szakszervezetek közösen határoznak.

Megjegyzem, hogy Ön rosszul értelmezi a munkáltató kötelezettségeit is az üzemi tanács választását megelőző jelölési időszakra vonatkozóan. Ön szabadon kampányolhat jelölése céljából, ezt a munkáltató nem tilthatja – és nem is tiltja – meg. Azt azonban a munkáltatótól Ön nem várhatja el, hogy a munkáltatónál munkaviszonyban nem álló személy, illetőleg a munkáltatóval perben álló, felmentési idejét töltő személy agitációs támogatását biztosítsa Önnek. Ez – hogy az Ön szavaival éljek – „sérti és veszélyezteti” a munkáltató érdekeit.

 

 

Üdvözlettel:

Such György

 


From: Gecse Géza
Sent: Wednesday, December 12, 2007 12:00 PM
To: Such György
Cc: radnay_virag@axelero.hu; gecsege@gmail.com
Subject: Gecse - ÜT-választások

 

Gecse Géza

MR Zrt.

MR1-Kossuth rádió

 

 

Such György elnök úr részére

MR Zrt.

Budapest

Bródy Sándor utca 5-7.

1800

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

 Az üzemi tanácsi választások során a munkáltató nem akadályozhatja a jelöltek tevékenységét abban az esetben, ha az nem jogszabályellenes, illetve nem sérti vagy veszélyezteti a munkáltató érdekeit.

A munkáltatónak nem feladata, és nem jogköre megállapítani, hogy az egyes jelöltek milyen eszközökkel és milyen mértékben szeretnék a megválasztásukhoz szükséges támogatottságot megszerezni.

Mivel úgy érzékelem, hogy a munkáltató akadályozza az üzemi tanácsi választással kapcsolatos tevékenységemet, amely jelöltté válásom megismertetésére, a rám való szavazásra történő felhívásra irányul, a választási bizottságon keresztül egyeztetést kezdeményezek az Mt. 54. §-a alapján.

 

 

Budapest, 2007. december 12.

Tisztelettel:

                           Gecse Géza

 

 

 

Küldve: 2007.12.11. 14:00

 

Tisztelt Gecse Géza!

 

A tegnapi napon, e-mail formájában hozzám intézett – ÜT tagi jelölésének kampánytámogatására vonatkozó - kérelmével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

Nincs olyan jogszabály, amely előírná a munkáltató számára, hogy az Üzemi Tanács választásokon indulni kívánó egyéni jelöltek jelölési kampányát támogatni köteles. Ön valószínűleg félreérti az Mt. 63. §-ában foglaltakat, amely azt írja elő, hogy a munkáltató biztosítja az üzemi tanács választásának és működésének indokolt és szükséges költségeit. Ha azonban a munkáltató egyéni jelöltek kampányát támogatná, ezzel diszkriminálná azokat, akiket viszont nem támogat ilyen módon. Ráadásul az Ön által jelzett potenciális kampánytámogatók közül Kádár Péter jelenleg a felmentéi idejét tölti, Kiss Gábor Zoltánnak pedig október 18-án megszűnt a munkaviszonya, ráadásul – ismereteink szerint – jelenleg passzív jogon betegállományban van.

 

A fentiekre tekintettel kérelmét nem támogatom. Kérem válaszom tudomásulvételét!

 

 

Üdvözlettel:

 

Such György

elnök

 


From: Gecse Géza
Sent: Monday, December 10, 2007 8:27 PM
To: Such György
Cc: gecsege@gmail.com; radnay_virag@axelero.hu
Subject: Engedély-kérés Gecse Gézától

 

Tisztelt Elnök Úr! 

Bejelentem, hogy az üzemi tanácsi választáson egyéni jelöltként kívánok indulni.

Tekintettel arra, hogy a kampány-időszak nagyon rövid, és egyéni indulóként szervezeti támogatottságom nincs, a jelöltté válásom megismertetése, valamint a megválasztásomhoz szükséges információk átadása a dolgozók részére olyan feladatokat igényel, melyeknek ellátásához segítségre van szükségem.

Mindezek miatt kérem, szíveskedjen engedélyezni, hogy az alábbi személyek az üzemi tanácsi választási tevékenységemet az MR épületén belül segíthessék: 

Kádár Péter

Kiss Gábor Zoltán 

Tekintettel arra, hogy ennek jogszabályi tiltása nincs, bízom abban, hogy az idő rövidségére is figyelemmel ezen engedélyt haladéktalanul megkapjuk. 

 

Tisztelettel: Gecse Géza
 

Budapest, 2007. december 10.